Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

ROK: do objave zaključka

Javni poziv 66SUB-EVPO19 Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila

V petek, 17. 5. 2019, je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v Uradnem listu RS in na spletni strani objavil nove javne pozive za dodeljevanje spodbud za električna in priključno-hibridna vozila za podjetja.

Nov javni poziv za dodeljevanje spodbud za električna in priključno-hibridna vozila za podjetja prinaša glede na zadnji javni poziv naslednje novosti:

  • omejitev emisij CO2 za priključno hibridno vozilo (plug-in) ali vozilo na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender) se zniža z 80 g CO2/km na 50 g CO2/km,
  • višina spodbude se pri kategoriji vozil L7e zniža s 4.500 EUR na 2.000 EUR,
  • višina spodbude se pri priključnem (plug-in) hibridnem vozilu ali vozilu na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender) zniža s 4.500 EUR na 2.000 EUR,
  • višina spodbude se pri vozilih kategorije L6e zniža s 3.000 EUR na 1.500 EUR.

Objava razpisa >

Nazaj