Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Več kot 12 milijonov evrov za digitalno transformacijo

V kratkem bo objavljenih več razpisov, na katerih bodo podjetja lahko pridobila tako nepovratna kot povratna sredstva. Največ razpisov zajema področje podjetništva, kjer bo na voljo nekaj manj kot 35 milijonov evrov sredstev. Največ denarja bo na razpolago na razpisu za spodbujanje uvajanja digitalne transformacije malih in srednjih podjetij (MSP), in sicer 12,3 milijona evrov.

Več >

Nazaj