Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

ROK: 19. 7. 2019, 29. 11. 2019, 30. 4. 2020, 30. 9. 2020, 23. 4. 2021

Javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«

Konec junija je Javna agencija SPIRIT Slovenija na svojih spletnih straneh in v Uradnem listu objavila javni razpis z naslovom »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti.« Z njim poziva mala in srednje velika slovenska podjetja k vključevanju v proces trajnostne strateške transformacije poslovanja. V letošnjem letu sta predvidena dva roka za oddajo vlog, in sicer: 19. julija 2019 in 29. novembra 2019.

Na ta način želi agencija v postopek trajnostne poslovne strateške transformacije vključiti vsaj 60 malih in srednjih podjetij. Izbranim podjetjem bo zagotovljeno 100 % financiranje mentorske podpore za pripravo trajnostnih poslovnih strategij, poslovnih modelov in izvedbenih projektov v sklopu programa Akademije TPSMP ter sofinanciranje izvedbenih projektov do 50 % upravičenih stroškov, do maksimalne vrednosti 100.000 EUR.

Na razpis se lahko prijavijo podjetja s sedežem v Sloveniji ali s sedežem v kateri koli drugi članici EU in podružnico v Sloveniji, ki so na zadnji dan meseca pred datumom oddaje vloge na razpis zaposlovala najmanj 20 in največ 249 oseb.

Več o projektu trajnostne strateške transformacije in javnem razpisu >

Nazaj