Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Dva milijona semenskega kapitala za prebojna inovativna podjetja

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je 2. 8. 2019 v Uradnem listu RS št. 48/2019 in na svoji spletni strani objavil dva javna razpisa v okviru finančne linije semenskega kapitala, in sicer javni razpis z oznako SK75 2019 –Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR in javni razpis z oznako SI-SK 2019 – So-investiranje z zasebnimi investitorji.

Pri konvertibilnem posojilu lahko mlada inovativna podjetja pridobijo kvazi – lastniško financiranje v višini 75.000 EUR v semenski razvojni fazi za pospešitev prodaje in rasti na trgu, skupno je razpisanih 0,75 mio EUR,  medtem ko pri So-investiranju SPS skupaj neodvisnim zasebnim investitorjem (poslovnimi angeli, skladi zasebnega/ tveganega kapitala ali s korporacijami) investira oz. zagotavlja lastniško financiranje za hitrorastoča inovativna podjetja za hitro globalno rast, skupno je razpisanih 1,25 mio EUR.

SPS je torej v sodelovanju s SID banko pripravil nove osvežene razpise semenskega kapitala, poleg finančne podpore podjetij, pa je namen razpisov tudi povečanje angažiranja zasebnih investitorjev na področju vlaganja v zgodnje razvojne faze perspektivnih in inovativnih mladih podjetij. 

Nazaj