Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Sekcija mikro in malih podjetij ter samostojnih podjetnikov

Vloga

Osnovni namen sekcije je povezovanje majhnih in mikro podjetij ter samostojnih podjetnikov, vzpodbujanje njihovega medsebojnega sodelovanja, izmenjava izkušenj, dobrih praks, izobraževanje članov ter zaščita njihovih posebnih interesov.

Sekcija  je strokovno delovno telo, ki v okviru GZDBK deluje kot spodbujevalec in organizator aktivnosti na področju malega podjetništva.

Poslanstvo

Poslanstvo sekcije je sooblikovanje podjetniške kulture, širjenje dobrih praks, poslovnih idej in vzpodbujanje strokovnega razvoja ter upravljanja na področjih dela članov.

Vizija

Postati vodilno podporno telo malega podjetništva na Dolenjskem in v Beli krajini.