Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Program dela za obdobje 2015/2016

  • Letni zbor članov sekcije
  • Redne seje izvršilnega odbora
  • Povezovanje, združevanje in spodbujanje sodelovanja članic v obliki dogodkov - srečanj, izobraževanj in usposabljanj, katerih vsebina bo prikrojena željam in potrebam članov
  • Nadgradnja spletišča za zagotavljanje poslovnih in zakonodajnih informacij, obveščanje, izmenjavo poslovnih izkušenj, mnenj, nudenje strokovne pomoči in postavljanje vprašanj ter podajanje predlogov članov
  • Oblikovanje, posredovanje stališč in zastopanje interesov članov
  • Izmenjava in ogledi dobrih praks v regiji in izven nje, vzpodbujanje projektnega povezovanja
  • Sodelovanje z drugimi sorodnimi združenji, organizacijami, društvi ipd.
  • Uresničevanje ostalih interesov članov