Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Učinkovito upravljanje s časom na delovnem mestu

delavnica

Program

8.30 začetek
10.00 odmor
10.20 nadaljevanje
11.50 omor
12.00 nadaljevanje
13.30 zaključek

Trajanje: 6 andragoških ur

Kotizacija

Člani: 110 € + DDV
Ostali: 135 € + DDV

Pri udeležbi več udeležencev iz enega podjetja je kotizacija za člane GZDBK 85 € na udeleženca ter za ostale 110 € na udeleženca.

Kdaj: torek, 25. september 2018, ob 8.30 

Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj izobraževanja:
Udeležencem želimo pokazati in izpostaviti uporabne tehnike upravljanja s časom. Ta veščina pomaga povečati produktivnost, regulirati vsakodnevno delovno vzdržnost in nenazadnje si z njo zmanjšujemo stresa na delovnem mestu. Skupaj bomo predstavljene tehnike umeščali v konkretne situacije s katerimi se srečujemo v svojem delovnem okolju.

Koristi udeležencev: Krepitev lastnega vpliva na učinkovito upravljanje časa pri svojem delu.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

Delavnica je namenjena vsem, ki delamo med ljudmi in z ljudmi, posebej vodstvenim delavcem, tajnicam, poslovnim sekretarjem, referentom in drugim, ki pri svojem delu prihajajo v stik s strankami ali pa zgolj želijo ponovno ozavestiti pomen upravljanja časa na svojem delovnem mestu. Obravnavali in osmislili bomo naslednjo vsebino:

 • Časovna črta – ali kako shranjujemo čas v naših glavah?
 • Organiziranje samega sebe (Moje vrednote in moje poslanstvo. Kreativne naloge in rutinske naloge ter razdelitev glede pomembnosti in nujnosti. Postavljanje prioritet)
 • Pomen postavljanja ciljev
 • Paretovo načelo
 • Tatovi (požiralci) časa
 • Delovni stili (test)
 • Prepričanja (priganjalci), tatovi časa? (vpliv negativnih plati delovnih stilov na upravljanje s časom.)
 • Tiha ura, storilnostna krivulja
 • Tehnike za upravljanje s časom
 • Pripomočki za upravljanje časa: vrste in uporaba
 • Asertivnost kot tat časa (ali kako se naučiti reči: »Ne.« ?)
 • Kako najti ravnotežje med delom in ostalimi področji?
 • Pozitivno razmišljanje in ravnanje

Predavateljica 
Irena Vrhovnik

Irena Vrhovnik je učiteljica slovenskega jezika, andragoginja, NLP Coach (International Neuro-Linguistic Programming Trainers Association) in mednarodni SDI (Strength Deployment Inventory) trener. 2008 je opravila TA (Transakcijsko analizo) 101, kjer študij nadaljuje. Opravila je Pedagoško-andragoško izobraževanje za predavatelje višjih šol, na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Kot predavateljica ali trenerka je sodelovala s številnimi podjetji in organizacijami, med katerimi so Krka, d. d., Terme Krka, d. o. o., Domel, d. o. o., Ministrstvo za obrambo RS, Slovenska vojska, Center za usposabljanje Poljče, Adria Mobil, d. o. o., GZS, CPU, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, Chiesi Slovenija, d. o. o., UKC Ljubljana, Zdravstveni domovi v Sloveniji, Slovenski inštitut za standardizacijo, Slovensko farmacevtsko društvo, na Tednih vseživljenjskega učenja in Svetovnih tednih podjetništva.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, postrežbo med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 21. 9. 2018. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20180925 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si