Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Zakonodaja

Predlogi zakonov o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih, Zakona o inšpekciji dela in Zakona o urejanju trga dela

6.12.2016 - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v javno razpravo poslalo predloge sprememb Zakona o delovnih razmerjih, Zakona o urejanju trga dela in Zakona o inšpekciji dela. S predlogi zakonov naj bi se zagotovilo učinkovitejše ukrepanje Inšpektorata RS za delo ter večjo pravno varnost zaposlenih v primerih, ko gre za opravljanje dela na podlagi pogodb civilnega prava, kadar so podani elementi delovnega razmerja, lažje odločanje...

Več …

1 2 3 4 5
Arhiv ›

Koledar dogodkov

Prijava na dogodek

Več dogodkov …