Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Volitve predsednika Gospodarske zbornice Slovenije

19.4.2017 - Sedanjemu predsedniku Gospodarske zbornice Slovenije Marjanu Mačkošku se mandat izteče 24. 5. 2017. Predsednik skupščine GZS vabi člane GZS, da predlagajo kandidate za predsednika GZS na obrazcu, ki je objavljen na tej spletni strani. H kandidaturi se priloži še soglasje kandidata. Kandidat bo uvrščen na listo kandidatov za predsednika, če ga predlaga vsaj deset članov GZS.

Več …

1 2 3 4 5
Arhiv ›

Koledar dogodkov

Prijava na dogodek

Več dogodkov …