Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Zaposlovanje tujcev v luči novosti, ki so pričele veljati 1. julija 2018

izobraževanje

Program

9.00 začetek
11.00 odmor
11.30 nadaljevanje
13.00 zaključek

Trajanje: 4 ure

Kotizacija

Člani: 105 + DDV 
Ostali: 135 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz iste organizacije je kotizacija za eno osebo za člane 85 € + DDV, za ostale 110 € + DDV.

 

!!! Letos aprila je bil sprejet nov Zakon o dopolnitvi Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-B), ki je pričel veljati 1. 7. 2018. 


Kdaj
: sreda 26. september 2016, ob 9.00 

Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)


Namen in cilj izobraževanja: 
Seznanili vas bomo z najpomembnejšim pri zaposlovanju in samozaposlovanju tujcev, upoštevajoč Zakon o zaposlovanju in Zakon o tujcih. Na uporaben in praktičen način vam bomo približali vse zahtevane postopke. S praktičnimi primeri bomo odgovorili na vaša vprašanja in na vaše specifične potrebe pri zaposlovanju tujcev.

Vljudno vabljeni!

PROGRAM dneva

9.00 - 11.00

√ Predstavitev sistema zaposlovanja in dela tujcev

√ Seznanitev s postopkom pridobivanja enotnega dovoljenja na podlagi soglasja

11.00 - 11.30 odmor s pogostitvijo

11.30 - 13.00 

√ Natančna predstavitev različnih vrst soglasij po namenu ter pogojih za podajo

√ Praktični nasveti in pojasnila udeležencem glede na vaše specifične potrebe na tem področju 

PODROBNEJŠA VSEBINA:

  • Splošni pregled sistemskih sprememb režima zaposlovanja in dela tujcev v letu 2018;
  • Ključne določbe, ki jih opredeljuje pri zaposlovanju tujcev Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev ter Zakona o tujcih zaradi prenosa direktive o sezonskem delu oziroma direktive o premestitvi oseb znotraj kapitalsko povezanih gospodarskih družb;
  • Postopek pridobitve dovoljenj za zaposlitev / delo;
  • Prilaganje dokazil in roki v postopku;
  • Zakonske obveznosti delodajalcev pred prihodom tujca v Slovenijo;
  • Vrste soglasij in dovoljenje za sezonsko delo;
  • Delo tujcev, ki v RS ne potrebujejo delovnega dovoljenja;
  • Zaposlovanje državljanov Bosne in Hercegovine;
  • Zaposlovanje državljanov Republike Hrvaške.


Izobraževanje je namenjeno direktorjem, kadrovikom in tistim osebam, ki se pri svojem delu srečujejo z zaposlovanjem tujcev ter ostali, ki jih tematika zanima.

 

Predavatelj
Grega Malec iz MDDSZ

Grega Malec se s področjem migracij profesionalno ukvarja že od leta 1999. V tem času je v okviru Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti načrtoval, oblikoval in izvajal migracijsko politiko RS, na ravni Evropske unije pa je od leta 2004 deloval pri števinih delovnih skupinah in institucijah EU na področju migracij. Trenutno je zaposlen na Sektorju za zaposlovanje in migracijena Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 24. 9. 2018. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20180926 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si