Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

SRS 2016 – poglejmo si spremembe s primeri in izračuni, ki veljajo s 1.1.2019

seminar z delavnico

Program

08.30 začetek
10.00 odmor 
10.30 nadaljevanje 
13.00 zaključek

Trajanje: 5 p. u.

Kotizacija

Člani: 125 € + DDV
Ostali: 157 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz iste organizacije je kotizacija na osebo za člane 95 € + DDV, za ostale 125 € + DDV.

Zagotovite si svoje mesto s pravočasno prijavo!Na seminarju bomo preko konkretnih primerov, izračunov in dogajanj v poslovni praksi pregledali ključne spremembe v SRS 2016, ki pričnejo veljati s 1. 1. 2019. Preko konkretnih primerov bomo spoznali spremembe pri računovodskem evidentiranju najemov in prihodkov ter se posvetili vplivu sprememb na računovodske izkaze.

Seminar je namenjen največ 12 udeležencem, saj bo delovno naravnan in boste na njemu lahko reševali lastne primere in poslovne situacije.

Zagotovite si svoje mesto s pravočasno prijavo!Kdaj
: petek, 7. december 2018, ob 8.30
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)


Cilj tokratnega strokovnega izobraževanja je:

 • pridobiti celosten pregled nad novimi spremembami SRS 2016, 
 • spoznati vpliv sprejetih sprememb na računovodske izkaze,
 • osvojiti nov način računovodskega evidentiranja najemov in prihodkov in
 • oblikovati način izvedbe prehoda na dan 1. 1. 2019.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

MSRP 16 – Najemi in njihov vpliv na SRS 2016

 • Pravica do uporabe
 • Ločevanje sestavin najema
 • Trajanje najema
 • Diskontna stopnja

Uvod v SRS 2016 in okvir SRS

 • Pripoznavanje gospodarskih kategorij

SRS 1 – Opredmetena osnovna sredstva (poudarek na najemih)

 • Razvrščanje OOS
 • Začetno računovodsko merjenje OOS
 • Prevrednotenje OOS
 • Razkrivanje OOS
 • Posebnosti za mikro in majhna podjetja
 • Praktični primeri novega računovodskega evidentiranja

SRS 2 – Neopredmetena sredstva (poudarek na najemih)

 • Opredelitev ključnih pojmov
 • Začetno računovodsko merjenje OOS

SRS 3 – Finančne naložbe

 • Novosti pri prevrednotenju

SRS 6 - Naložbene nepremičnine (poudarek na najemih)

 • Razvrščanje NN
 • Začetno računovodsko merjenje NN
 • Prevrednotenje NN
 • Dodatna pojasnila
 • Praktični primeri novega računovodskega evidentiranja

SRS 8 – Kapital

 • Prevrednotenje kapitala

SRS 14 – Odhodki

 • Novosti v vezi prevrednotovalnih finančnih odhodkov

SRS 15 – Prihodki in vpliv MSRP 15

 • Pregled novo sprejetega standarda (uporaba od 1.1.2019 dalje)
 • Osvojitev novih izraznih pojmov
 • Model petih korakov pripoznavanja prihodkov od prodaje
 • Primeri izračuna transakcijske cene za posamezno izvršitveno enoto
 • Izvajanje prehoda (praktični primeri)

 

Seminar je namenjen:

vsej računovodski poklicni skupini, revizorjem, davčnim svetovalcem in vodstvenemu kadru, kateri se pri svojem delu srečujete s slovenskimi računovodskimi standardi ter nadziranjem in analiziranjem poslovanja podjetij.

Praktična naravnanost tega seminarja bo vsem prihranila marsikatero skrb in razjasnila pojme, ki se vam mogoče v tem trenutku zdijo neobvladljivi.

Predavateljica: 
Vesna Bartolj Maver

Vesna Bartolj Maver, rojena v Novem mestu, sedaj stanujoča v Kamniku, je preizkušena davčna svetovalka, računovodja in preizkušena notranja revizorka, z več desetletnimi delovnimi izkušnjami z vodenjem službe računovodstva v velikem slovenskem koncernu in vodenjem lastnega podjetja. Svetovalka podjetnikom in upravam družb na področju računovodsko-davčne zakonodaje in statusno pravnega preoblikovanja. Je dolgoletna predavateljica s področja računovodstva, obdavčitve in konsolidacije za različne pravno organizacijske oblike (društva, d. o. o., d. d., s. p.). in hkrati avtorica številnih računovodskih in davčnih člankov. 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 5. 12. 2018. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20181207 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si