Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

O komori

Tvrtke Dolenjske i Bele krajine, su prve iskoristile priliku, koju je omogućijo novi Zakon o gospodarskim komorama. Na osnivačkoj skupštini, održanoj 23. travnja 2007, ustanovile su prvu pravno neovisnu regionalnu komoru u Sloveniji, komoru Dolenjske i Bele krajine. Komora Dolenjske i Bele krajine operativno djeluje od 1. rujna 2007.

Tijela komore:

  • skupština,
  • upravni odbor,
  • nadzorni odbor,
  • predsjednik komore i
  • direktor.

Skupština komore sastoji se od svih članova komore. Članstvo u komori daje im pravo glasa. Upravni odbor komore je tijelo upravljanja. Tvore ga predsjednik i 16 članova, zastupnika najuglednijih tvrtki Dolenjske i Bele krajine. Zakonitost, efikasnost i ispravnost poslovanja komore prati tri-članski Nadzorni odbor. Za predsjednika je imenovan Jože Colarič, a za direktora, Franci Bratkovič.

 

Osnivački članovi

Ustanovljenje nove regionalne komore podržala su najuglednija poduzeća u regiji. Njezino ustanovljenje podržala su 63 poduzeća, među njima i većina najvećih u regiji. Moć nove komore najbolje se pokazuje sa sljedećim podatcima. Samo osnivački članovi Komore su u 2006 generirali gotovo 2 milijarde eura (odnosno pola od prihoda cijele regije). Značajniji od prihoda je dobit kojega su stvorili, taj iznosi 160 milijuna eura, gotovo tri četvrtine svih prihoda u regiji. Dodana vrijednost na zaposlenog kod osnivačkih članova je 46.768 €, što je čak 29 % više od dodane vrijednosti na zaposlenog u regiji. Regija je izrazito izvozno orijentirana. Na stranim tržištima ostvaruje više od 64 % svih prihoda (za usporedbu - cijela Slovenija na stranim tržištima ostvaruje 28,9 % svih prihoda). Podaci iskazuju da je najveći interes po ustanovljenu i integraciji kroz vlastitu komoru, bio baš među najuspješnijima poduzećima regije.

 

Pružanje podrške regijskom gospodarstvu

Pravnom autonomijom nove komore, omogućili smo veći naglasak na regionalno djelovanje i na taj način više podrške regijskom gospodarstvu. U gospodarstvu je odavno poznato, da možemo samo zajedničkim naporima utjecati na promjene zakona, na projekte, koji su bitni za uspješnije poslovanje, na poboljšanje gospodarskih uvjeta i slično. Pri tom je također pravilno, da se čuje glas gospodarstva i kod: umiještanja u prostor t. z. treće razvojne osi,  osnivanja sveučilišta te drugih bitnih projekata, koji će omogućiti još uspješnije poslovanje gospodarstva Dolenjske i Bele krajine u idućim desetljećima.

 

Ugovor s Gospodarskom komorom Slovenije

Potpisivanjem ugovora s Gospodarskom komorom Slovenije, Gospodarska komora Dolenjske i Bele krajine osigurala je svoju reprezentaciju u kolektivnim pregovaranjima i na međunarodnoj razini.

Ugovor omogućava svim članovima naše komore, da imaju također pristup do informacija i da sudjeluju u projektima koji nadilaze regionalne granice.

 

Odnos između države i gospodarstva

Komora ima važnu ulogu i u povezivanju države i gospodarstava kod razvojno relevantnih pitanja.