Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Regija

Područja djelovanja komore Dolenjske i Bele krajine su, kao što je već navedeno u imenu komore, Dolenjska i Bela krajina. Područje, na kojem je broj velikih međunarodnih prometnih pravaca, leži na jugoistoku Slovenije, graniči s Republikom Hrvatskom i istovremeno je najjužnija granica Europske Unije. S vidika dostupnosti je u srcu slovenske mreže autocestnog raskrižšća, koja je dio europskog autocestnog koridora i planirane treće razvojne osi, što će poboljšati prometne veze regije s Europskom unijom i sa zemljama južno od nas (Hrvatska, BiH, Srbija ... ).

Predstavljanje regije Dolenjske i Bele krajine

Površina regije iznosi 1.691 km2, što predstavlja 8,3 % ukupne površine Republike Slovenije. Regija ima 115.870 stanovnika odnosno 5,5 % ukupnog stanovništva Republike Slovenije. Područje obuhvaća 15 općina, od kojih je najveća općina Novo mesto, koja mjeri 236 km2 i ima 37.615 stanovnika.

 

Pregled broja stanovnika i površina općina u regiji Dolenjske i Bele krajine

Općina
Površina u km²

Stanovništvo
na 1. 1. 2022

Črnomelj 340 14.279
Dolenjske Toplice 110 3.589
Metlika 109 8.452
Mirna 31 2.694
Mirna Peč 48 3.077
Mokronog – Trebelno 74 3.164
Novo mesto 236 37.615
Semič 147 3.864
Straža 29 3.881
Šentjernej 96 7.247
Šentrupert 49 2.935
Škocjan 61 3.419
Šmarješke Toplice 34 3.522
Trebnje 163 13.413
Žužemberk 164 4.719
Dolenjska and Bela krajina 1.691 115.870
Slovenia 20.271 2.107.180
% of Dolenjska and Bela krajina in SLO 8,3 5,5

Izvor: web stranice Urada za statistiku RS.

U 2021, 2,219 poduzeća ostvarilo je prihode u iznosu od 6,4 milijarde eura, što je porast od 6 % u odnosu na prethodnu godinu. Poduzeća Dolenjske i Bele krajine su stvorila gotovo 517 milijuna eura neto dobiti. Zasluge idu naročito 18 velikim poduzećima, jer su oni ustvarili čak 73 % ukupnih prihoda u 2021.

Poduzeća Dolenjske i Bele krajine u 2021 zapošljavala su ukupno 28.398 osoba.