Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Regija

Područja djelovanja komore Dolenjske i Bele krajine su, kao što je već navedeno u imenu komore, Dolenjska i Bela krajina. Područje, na kojem je broj velikih međunarodnih prometnih pravaca, leži na jugoistoku Slovenije, graniči s Republikom Hrvatskom i istovremeno je najjužnija granica Europske Unije. S vidika dostupnosti je u srcu slovenske mreže autocestnog raskrižšća, koja je dio europskog autocestnog koridora i planirane treće razvojne osi, što će poboljšati prometne veze regije s Europskom unijom i sa zemljama južno od nas (Hrvatska, BiH, Srbija ... ).

Predstavljanje regije Dolenjske i Bele krajine

Površina regije iznosi 1.689,6 km2, što predstavlja 8,33 % ukupne površine Republike Slovenije. Regija ima 109.196 stanovnika odnosno 5,3 % ukupnog stanovništva Republike Slovenije. Područje obuhvaća 15 općina, od kojih je najveća općina Novo mesto, koja mjeri 235,7 km2 i ima 36.333 stanovnika.

 

Pregled broja stanovnika i površina općina u regiji Dolenjske i Bele krajine

Općina
Površina u km²

Stanovništvo
na 1. 1. 2014

Črnomelj 339,7 14.586
Dolenjske Toplice 110,2 3.385
Metlika 108,9 8.406
Mirna 31,3 2.554
Mirna Peč 48 2.882
Mokronog – Trebelno 73,4 3.032
Novo mesto 235,7 36.333
Semič 146,7 3.806
Straža 28,5 3.842
Šentjernej 96 6.946
Šentrupert 49 2.890
Škocjan 60,4 3.221
Šmarješke Toplice 34,2 3.244
Trebnje 194,6 12.063
Žužemberk 164,3 4.560
Dolenjska and Bela krajina 1.689,6 109.196
Slovenia 20.273 2.061.085
% of Dolenjska and Bela krajina in SLO 8,33 5,3

Izvor: web stranice Urada za statistiku RS.

 

Nakon proglašene neovisnosti 1991 godine povećan je broj gospodarskih društava, osobito broj malih poduzeća. Ta su poduzeća 2013 predstavljale čak 92 % svih i cjelokupnim rezultatima poslovanja pridonijeli 12 % neto prihoda od prodaje i zapošljavali 22,3 % svih zaposlenih u regiji.

Regija ima 23 velikih tvrtki koje posluju na području farmaceutske i automobilske industrije, elektro i elektroničke industrije, proizvodnje kompresora, proizvodnje metalnih konstrukcija, građevinske i druge djelatnosti. U 2013, polovica svih radnika u regiji zaposlenih je tim tvrtkama. Na kraju godine te su tvrtke imale u posjedu 69,4 % vrijednosti cjelokupne imovine tog područja. Uloga velikih poduzeća u našoj regiji je veća nego na nacionalnoj razini. 2013 godine velike su tvrtke u Sloveniji stvorile dvije trećine svih neto prihoda od prodaje i zapošljavale 48,5 % ljudi. 

Poduzeća Dolenjske i Bele krajine u 2013 zapošljavala su ukupno 21.290 osoba.