Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Poslovanje gospodarskih družb v letu 2021

Poslovanje gospodarskih družb v letu 2021

24.5.2022 - AJPES je na podlagi predloženih letnih poročil za leto 2021 objavil podatke o poslovanju gospodarskih družb v letu 2021. Družbe, ki so predložile letna poročila za leto 2021, so povečale število zaposlenih, prihodke, še bolj prihodke na tujem trgu, neto dodano vrednost kot tudi neto dodano vrednost na zaposlenega. Podvojile so neto čisti dobiček, podjetniki pa so neto podjetnikov dohodek povečali za dobro tretjino. V letu 2021 so družbe ponovno nadaljevale trend izboljševanja kazalnikov gospodarnosti, donosnosti, produktivnosti, dohodkovnosti in imele tudi najugodnejše vrednosti kazalnikov financiranja z izjemo deleža kapitala v obveznostih do virov sredstev.

Več …

1 2 3 4 5
Arhiv ›

Koledar dogodkov

Prijava na dogodek

Več dogodkov …

Zbirka znanja

Ob 4. skupščini vam podarjamo prvo številko nove zbirke GZDBK, ki smo jo poimenovali kar ZBIRKA ZNANJA. Prijetno branje vam želi ekipa GZDBK.