Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Gospodarstvo regije u 2010

Unatoč nepovoljnim ekonomskim uvjetima, rezultati poslovanja u regiji su u 2010 iznad prosjeka Slovenije. U 2010, 1.830 poduzeća ostvarilo je prihode u iznosu od 4,605 milijarde eura, što je porast od 6,7% u odnosu na prethodnu godinu. Dok je cijelo Slovensko gospodarstvo prošle godine ostvarilo 256 milijuna eura neto gubitka, poduzeća Dolenjske i Bele krajine stvorila su gotovo 200 milijuna eura neto dobiti. Zasluge idu naročito 27 velikim poduzećima, jer su oni ustvarili čak 70,5% ukupnih prihoda u 2010. Među najvećim su Krka, d. d., Novo mesto, Revoz, d. d., Secop Compressors, d. o. o., Adria Mobil, d. o. o., Novo mesto, CGP, d. d., Trimo, d. d., TPV, d. d., Eurotek Trebnje, d. o. o., Kolpa, d. d., Metlika, Begrad, d. d., Ursa Slovenija, d. o. o.

Također je bila visoka dodana vrijednost, što predstavlja razliku između vrijednosti proizvodnih dobara, troškom materijala i ostalih potrepština potrošenima u proizvodnji. Dodana vrijednost po zaposlenom je bila 46.600 eura (2,6% više nego u 2009) i veća je bila od državnog prosjeka za gotovo 30 %.

 

Statistika po veličini poduzeća (2010)

 Broj poduzeća
Dio u %
Zaposleni
Dio u %
Prihodi u milijunima €Dio u %
mikro
1.681 91,9 5.510

23,3

482,9 10,8
mali
89 4,9 2.524 10,6 314,9 7,1
srednji
33 1.8 3.519 14,8 518,1 11,6
veliki
27 1,5 12.145 51,2 3.151,0 70,5
Ukupno
1.830 100.0 23.697 100.0 4.467,0 100.0

 

Izrazito izvozna orijentirana regija

Regija je izrazito izvozno orijentirana. U usporedbi s 2008, udio prihoda ostvarenog na stranim tržištu poraslo je za 3,2 postotnih bodova i predstavlja 63,3 % ukupnih prihoda (za usporedbu - cijela Slovenija na inozemnim tržištima ostvaruje 26,4 % svih prihoda), ta visok je udio prerađivačke industrije. Tome svakako puno pomognu i dobre prometne veze.

Usprkos velikoj prisutnosti na stranim tržištima, regionalno gospodarstvo stalno i dosljedno istražuje nove suradnje te želi i nadalje napredovati na međunarodnim tržištima.

 

Rezultati poslovanja poduzeća Dolenjske i Bele krajine u 2010

 Dolenjska i Bela krajinaIndeks 10/09SlovenijaUdio Dolenjske i Belekrajine Slo=100
Prihodi u milijunima € 4.605,1 106,7 75.3178,6 6,1
Troškovi u milijunima € 4.352,7 107,7 75.131,1 5,8
Neto dobit u milijunima € 199,6 93    
Neto gubitak u milijunima €     256,5   
Prosječan broj zaposlenih 23.697 91,3  462.643 5,1
Broj poduzeća 1.830 104,6  55.734 3,3
Neto dodana vrijednost u milijunima € 1.104,5 97,9 16.675,3 6,6
Neto dodana Vrijednost na zaposlenog u € 46.600 107,4 36.000  129,3

 

Struktura djelatnosti

U regiji je jedan od najvažnijih područja poslovne djelatnosti prerađivačka industrija, koja je u 2009 generirala 77,3 % svih prihoda od prodaje i zapošljavala 67,4 % svih radnika u regiji. Uloga proizvodnje u regiji je mnogo veća od uloge na nacionalnoj razini. Prerađivačka industrija u 2010 na razini Slovenije generira 30 % svih neto prihoda od prodaje i zapošljava 36 % svih zaposlenih. Glavne djelatnosti su trgovina, održavanje i popravak motornih vozila te građevinarstvo. Regija, bez obzira na neke iznimke, kao što su tekstilna industrija i industrija za preradu drveta, ima zdravu ekonomiju.

Regija ima dugu industrijsku tradiciju. Velika industrijska poduzeća uvijek su bili agenti razvoja regije. Imamo uspješne primjere stranih ulaganja kao što su Revoz, d. d., Ursa Slovenija, d. o. o.

 

Statistika po djelatnostima (2010)

 

AktivnostBroj poduzećaUdio
u %
ZaposleniUdio
u %
Prihod
u 000 €
Udio
u %
Proizvodnja 373 20,4 15.869 67,0 3.454 77,3
Prodaja, održavanje i popravci mot. vozila 452 24,7 1.820 7,7 365,4 8,2
Građevinarstvo 220 12,0 1.971 8,3 307,7 6,9
Dr. djelatnosti 785 42,9 4.037 17,0 339,9 7,6
Ukupno 1.830 100.0 23.697 100.0 4,466.9 100.0

 

U slovenskom vrhu po pokazateljima poslovanja

Među svima regijama u Sloveniji, regija koju pokriva Gospodarska komora Dolenjske i Bele krajine je u samom vrhu po pokazateljima poslovanja. Po % neto dobiti od prodaje na stranim tržištima, dodanoj vrijednosti na zaposlenog in neto čistim rezultatima je na prvom mjestu, a po visini prihoda na zaposlenog je na četrvrtom mjestu.

 Prihodi zaposlenogNeto dobit na zaposlenogDodana vrijednost nazaposlenogUdio prodaje na stranim tržištima na zaposlenog
Dolenjska and Bela krajina 4 1 1 1
Obalno kraška 3 6 4 9
Osrednjeslovenska 1 12 2 10
Gorenjska 7 5 7 12
Spodnje posavska 2 4 3 3
Goriška 5 7 6 2
Podravska 9 8 10 11
Savinjska 6 10 5 8
Koroška 8 2 9 4
Notranjsko kraška 10 3 11 6
Zasavska 12 9 8 5
Pomurska 11 11 12 7

Rezultati na zaposlenog su značajno povoljniji nego u Sloveniji. U prihodima na zaposlenog su za 11,3 % viši, a u dodanoj vrijednosti na zaposlenog su viši čak za 29,4 %.