Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Zastopanje interesov

Eden izmed pomembnih sklopov našega delovanje je tudi zastopanje stališč naših članov. Zavedamo se namreč, da je posredovanje stališč izbranim ciljnim skupinam za delovanje podjetij zelo pomembno. Zastopamo torej interese regijskega gospodarstva in se odzivamo na aktualne dogodke. Ob upoštevanju družbene odgovornosti sledimo cilju – ustvariti podjetjem prijazno poslovno okolje.

Osnovna naloga zbornice bo tako, kot v prejšnjih letih tudi v letu 2017 zastopanje interesov regijskega gospodarstva. Zavzemali se bomo za:

  • Začetek izgradnje južnega dela 3. razvojne osi.
  • Izboljšanje elektroenergetske oskrbe Dolenjske in Bele krajine.
  • Razvoj visokošolskega prostora in ustanovitev Univerze Novo mesto.
  • Aktivno obveščanje članov o predvidenih finančnih spodbudah za raziskovalno-razvojne projekte, podjetništvo, konkurenčnost in tehnologije.
  • Administrativno razbremenitev in poenostavitev postopkov pridobivanja evropskih sredstev.
  • Sprejetje ukrepov za nadaljnjo davčno in drugo razbremenitev gospodarskih subjektov.
  • Reševanje problematike zagotavljanja pitne vode, s poudarkom na MO Novo mesto.
  • Aktivno sodelovanje pri izvajanju Regijskega razvojnega programa v okviru Finančne perspektive 2014 – 2020.