Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Sekcija za kvalitetu i inovativnost

Sekcija za kvalitetu i inovativnost je stručno radno tijelo, koje djeluje u okviru komore kao stimulator i organizator aktivnosti na području kvalitete sa idejama, politikom i projektima koji imaju za cilj osigurati pravilnu ulogu kvalitete i inovacija na području Dolenjske i Bele krajine u najširem smislu. Glavna zadaća sekcije je privući i ubrzati aktivnosti za poboljšanje kvalitete proizvoda, usluga i procesa te mjera za ekološku proizvodnju. Poticanjem cjelovite kontrole kvalitete članovi Sekcije daju inicijative za inovativne procese kroz aktivnosti usmjerene u prepoznavanje, promociju, potporu i realizaciju inovativnih ideja.

Članovi Sekcije dolaze iz uspješnih poduzeća naše regije. Sekcija djeluje putem redovitih sjednica, gdje se oblikuju i prihvaćaju inicijative, organizira konferencije, seminare, predavanja i raspisuje natječaj za nagrade na području kvalitete i inovativnosti. Sekcija je neizravno uključena i u aktivnosti Slovenske udruge za kvalitetu.

Misija

Uz popularizaciju kulture kvalitete i inovativnosti promicanje izvrsnosti u životu pojedinaca, organizacija i zajednica u regiji Dolenjske i Bele krajine.

Vizija

Postati vodeći promotor kvalitete, inovativnosti i izvrsnosti u regiji Dolenjske i Bele krajine.