Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Sekcija za ravnanje sa zaposlenima

Temeljna svrha za osnivanje sekcije je povezivanje svih koji rade na području ravnanja ljudskim resursima u regiji. Program rada sekcije obuhvaća praćenje zakona, izmjenjivanje dobrih praksi, suradnja s drugim organizacijama i ustanovama, organizirana i koordinirana suradnja sa školstvom, poticanje zanimanja deficitnih zvanja, uspostavljanje standarda osposobljavanja itd.

Usmjerenje i svrha djelovanja sekcije

  • uspostaviti sistematični pristup kratkoročnih i dugoročnih mjera za poticanje deficitnih zvanja,
  • razmjena i promicanje dobre prakse,
  • osvijestiti i uspostaviti standarde ravnanja ljudskim resursima,
  • organizacija i provođenje obrazovanja s područja djelatnosti sekcije,
  • raspisivanje natječaja te dodjele priznanja poduzećima za uzorne, inovativne pristupe na području ravnanja sa zaposlenima.

Misija

Misija sekcije je utjecati na stvaranje bolje poduzetničke kulture, praćenje trendova u ravnanju sa zaposlenima i širenje dobrih poslovnih ideja u radu sa zaposlenima.

Kodeks ravnanja sa zaposlenima

U okviru svoje misije, za poticanje i izgradnju uzornog ravnanja sa zaposlenima, sekcija je prihvatila Kodeks ravnanja sa zaposlenima. Kodeks je namijenjen promicanju i očuvanju najviših standarda djelovanja i ponašanja svih članova sekcije.