Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Gospodarstvo regije u 2009

Unatoč nepovoljnim ekonomskim uvjetima, rezultati poslovanja u regiji su u 2009 iznad prosjeka Slovenije. U 2009, 1.750 poduzeća ostvarilo je prihode u iznosu od 4,228 milijarde eura (7,7 % manje nego u 2008), od čega je 206 milijuna eura neto čiste dobiti. Zasluge idu naročito 31 velikim poduzećima, jer su oni ustvarili čak 74 % ukupnih prihoda u 2009. Među najvećim su Krka, d. d., Novo mesto, Revoz, d. d., Danfoss Compressors, d. o. o., Adria Mobil, d. o. o., Novo mesto, CGP, d. d., Trimo, d. d., TPV, d. d., Eurotek Trebnje, d. o. o., Kolpa, d. d., Metlika, Begrad, d. d., Ursa Slovenija, d. o. o.

Također je bila visoka dodana vrijednost, što predstavlja razliku između vrijednosti proizvodnih dobara, troškom materijala i ostalih potrepština potrošenima u proizvodnji. Dodana vrijednost po zaposlenom je bila 43.400 eura i veća je bila od državnog prosjeka za gotovo 27 %.

 

Statistika po veličini poduzeća (2009)

  Broj poduzeća Dio u % Zaposleni Dio u % Prihodi u milijunima € Dio u %
mikro 1.594 91,1 5.093 19,6 440,7 10,4
mali 91 5,2 2.909 11,2 273,9 6,5
srednji 43 1.9 3.485 13,4 386,6 9,1
veliki 31 1,8 14.481 55,8 3.127,3 74,0
Ukupno 1.750 100.0 25.968 100.0 4.228,5 100.0

 

Izrazito izvozno orijentirana regija

Regija je izrazito izvozno orijentirana. U usporedbi s 2008 na 2009, udio prihoda ostvaren na stranim tržištu poraslo je za 3,2 postotnih bodova i predstavlja 63,3 % ukupnih prihoda (za usporedbu - cijela Slovenija na inozemnim tržištima ostvaruje 26,4 % svih prihoda), ta visok je udio prerađivačke industrije. Tome svakako puno pomognu i dobre prometne veze.

Usprkos velikoj prisutnosti na stranim tržištima, regionalno gospodarstvo stalno i dosljedno istražuje nove suradnje te želi i nadalje napredovati na međunarodnim tržištima.

 

Rezultati poslovanja poduzeća Dolenjske i Bele krajine u 2009

  Dolenjska i Bela krajina Indeks 08/09 Slovenija Udio Dolenjske i Bele krajine Slo=100
Prihodi u milijunima € 4.395,2 92,3 71.842,2 6,1
Troškovi u milijunima € 4.129,9 92,7 70.844,3 5,8
Neto dobit u milijunima € 206,0 0,86 549,4 37,5
Neto gubitak u milijunima €        
Prosječan broj zaposlenih 25.968   479.894 5,4
Broj poduzeća 1.750   53.897 3,2
Neto dodana vrijednost u milijunima € 1.127,2 0,95 16.396,8 6,9
Neto dodana Vrijednost na zaposlenog u € 43.400 0,98 34.200 126,9

 

Struktura djelatnosti

U regiji je jedan od najvažnijih područja poslovne djelatnosti prerađivačka industrija, koja je u 2009 generirala 77,3 % svih prihoda od prodaje i zapošljavala 67,4 % svih radnika u regiji. Uloga proizvodnje u regiji je mnogo veća od uloge na nacionalnoj razini. Prerađivačka industrija u 2009 na razini Slovenije generira 29 % svih neto prihoda od prodaje i zapošljava 36 % svih zaposlenih. Glavne djelatnosti su trgovina, održavanje i popravak motornih vozila te građevinarstvo. Regija, bez obzira na neke iznimke, kao što su tekstilna industrija i industrija za preradu drveta, ima zdravu ekonomiju.

Regija ima dugu industrijsku tradiciju. Velika industrijska poduzeća uvijek su bili agenti razvoja regije. Imamo uspješne primjere stranih ulaganja kao što su Revoz, d. d., Ursa Slovenija, d. o. o., Secop Compressors, d. o. o.

 

Statistika po djelatnostima (2009)

Aktivnost
Broj poduzeća Udio % Zaposleni Udio u % Prihod
u 000 €
Udio u %
Proizvodnja
358 20,5 17.492 67,4 3.267 77,3
Prodaja, održavanje i popravcimot. vozila 436 24,9 1.892 7,3 343,7 8,1
Građevinarstvo 218 12,5 1.978 7,6 291,3 6,9
Dr. djelatnosti 738 42,1 4.605 17,7 325,6 7,7
Ukupno 1,662 100.0 25.968 100.0 4,622.4 100.0

 

U slovenskom vrhu po pokazateljima poslovanja

Među svima regijama u Sloveniji, regija koju pokriva Gospodarska komora Dolenjske i Bele krajine je u samom vrhu po pokazateljima poslovanja. Po neto dobiti na zaposlenog i dodanoj vrijednosti na zaposlenog na drugom je mjestu, a čak na prvom mjestu po visini prodaje na stranim tržištima.

  Prihodi zaposlenog Neto dobit na zaposlenog Dodana vrijednost nazaposlenog Udio prodaje na stranim tržištima na zaposlenog
Dolenjska and Bela krajina 4 2 2 1
Obalno kraška 2 4 4 3
Osrednjeslovenska 1 3 3 8
Gorenjska 5 4 6 5
Spodnje posavska 2 1 1 2
Goriška 6 6 5 7
Podravska 8 7 9 5
Savinjska 7 10 7 9
Koroška 10 8 10 4
Notranjsko kraška
11 12 11 6
Zasavska 11 13 11 3
Pomurska 9 9 11 12

Rezultati na zaposlenog su značajno povoljniji nego u Sloveniji. U prihodima na zaposlenog su za 13,1 % viši, a u dodanoj vrijednosti na zaposlenog su viši čak za 27 %.