Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Gospodarstvo regije u 2008

Regija pokazuje pozitivnu gospodarsku rast od 1996. U 2008 1729 poduzeća generiralp je 4,774 milijarde € prihoda od čega je 309,3 milijuna € čiste dobiti. Zasluge idu naročito 31 velikim poduzećima, jer su oni ustvarili čak 68,2 % ukupnih prihoda u 2008. Među najvećim su Krka, d. d., Novo mesto, Revoz, d. d., Danfoss Compressors, d. o. o., Adria Mobil, d. o. o., Novo mesto, CGP, d. d., Trimo, d. d., TPV, d. d., Eurotek Trebnje, d. o. o., Kolpa, d. d., Metlika, Begrad, d. d., Ursa Slovenija, d. o. o.

Također je bila visoka dodana vrijednost, što predstavlja razliku između vrijednosti proizvodnih dobara, troškom materijala i ostalih potrepština potrošenima u proizvodnji. Dodana vrijednost po zaposlenom je bila 43.600 eura i veća je bila od državnog prosjeka za gotovo 22 %.

 

Statistika po veličini poduzeća (2008)

 

  Broj poduzeća Dio u % Zaposleni Dio u % Prihodi
u 000 €
Dio u %
Mikro 1.510 90,9 5.277 19,4 517,1 11,2
Mali 89 5,4 3.237 11,9 370,7 8,0
Srednji 32 1,9 3.584 13,2 438,5 89,5
Veliki 31 1,9 15.118 55,5 3.296,2 71,3
Ukupno 1.562 100,0 27.216 100,0 4.662,4 100,0

 

Izrazito izvozna orijentirana regija

Regija je izrazito izvozno orijentirana. Udio prihoda ostvaren na stranim tržištu predstavlja 60 % ukupnih prihoda (za usporedbu - cijela Slovenija na stranim tržištima ostvaruje 27,9 % svih prihoda), ta visok je udio prerađivačke industrije. Tome svakako puno pomognu i dobre prometne veze.

he region is distinctively export oriented. It generates 60% of revenues at foreign markets (by comparison – Slovenia generates 27. 9% of all revenues on foreign markets), since manufacturing has the majority share. These results can also be attributed to good transportation connections.

Usprkos velikoj prisutnosti na stranim tržištima, regionalno gospodarstvo stalno i dosljedno istražuje nove suradnje te želi i nadalje napredovati na međunarodnim tržištima.

 

Rezultati poslovanja poduzeća Dolenjske i Bele krajine u 2008

 

  Dolenjska i Bela krajina Indeks 08/07 Slovenija Udio Dolenjske i Bele krajine Slo=100
Prihodi u 000 € 4.774,8 104,8 85.555,1 5.6
Troškovi u 000 € 4.465,4 105,4 83.247,8 5.4
Neto dobit u 000 € 242.4   1.646,5 14.6
Neto gubitak u 000 €        
Prosječan broj zaposlenih 27.216   510.754 5.3
Broj poduzeća 1.729      
Neto dodana vrijednost u 000 € 1.185,7   18.018,8 6.6
Neto dodana vrijednost na zaposlenog u 000 € 43.6   35.3  123.5

 

Struktura djelatnosti

U regiji je jedan od najvažnijih područja poslovne djelatnosti prerađivačka industrija, koja je u 2008 generirala 73,2 % svih prihoda od prodaje i zapošljavala 68,4 % svih radnika u regiji. Uloga proizvodnje u regiji je mnogo veća od uloge na nacionalnoj razini. Prerađivačka industrija u 2008 na razini Slovenije generira 30 % svih neto prihoda od prodaje i zapošljava 39 % svih zaposlenih. Glavne djelatnosti su trgovina, održavanje i popravak motornih vozila te građevinarstvo. Regija, bez obzira na neke iznimke, kao što su tekstilna industrija i industrija za preradu drveta, ima zdravu ekonomiju.

Regija ima dugu industrijsku tradiciju. Velika industrijska poduzeća uvijek su bili agenti razvoja regije. Imamo uspješne primjere stranih ulaganja kao što su Revoz, d. d., Ursa Slovenija, d. o. o., Danfoss Compressors, d. o. o

 

Statistika po djelatnostima (2008)

 

Djelatnost Broj poduzeća Dio u % Zaposleni Dio u % Prihodi u 000 € Dio u %
Proizvodnja 349 23,1 18.617 68,4 3.382.6 73,2
Prodaja, održavanja in popravci mot. vozila 429 25,8 1.935 7,1 440.8 9,5
Građevinarstvo 217 13,1 2.019 7,4 338.8 8,4
Druge djelatnosti 667 40,1 4.645 17,1 410.2 8,9
Ukupno 1.662 100,0 27.216 100,0 4,622.4 100,0

 

U slovenskom vrhu po pokazateljima poslovanja

Slovenia is divided to 13 regions and economy indicators position the Dolenjska and Bela krajina region at the top. Među 13 regija u Sloveniji, regija koju pokriva Gospodarska komora Dolenjske i Bele krajine je u samom vrhu po pokazateljima poslovanja. Po neto dobiti na zaposlenog na trećem je mjestu u Sloveniji, a čak je na prvom mjestu po dodanoj vrijednosti na zaposlenog i visini prodaje na stranim tržištima.

  Prihodi na zaposlenog Neto dobit na zaposlenog Neto dodana vrijednost na zaposlenog Neto prihodi od prodaje na stranim tržištima na zaposlenog
Dolenjska and Bela krajina 3 3 1 1
Obalno kraška 1 1 4 7
Osrednjeslovenska 2 2 2 13
Gorenjska 4 4 6 5
Spodnje posavska 5 6 3 6
Goriška 6 7 5 9
Podravska 8 5 10 7
Savinjska - Velenje 9 11 7 4
Koroška 10 9 12 2
Savinjska - Celje 7 10 9 11
Notranjsko kraška 11 13 11 3
Zasavska 13 12 8 10
Pomurska 12 8 13 12

 

Rezultati na zaposlenog su značajno povoljniji nego u Sloveniji. U prihodima na zaposlenog su za 13,4 % viši, a u dodanoj vrijednosti na zaposlenog su viši za 11,8 %.

 

Poslovanje osnivačkih članova u 2008

U 2008 osnivački članovi generirali so oko 80% prihoda cjelokupne regije. Čak važnija od prihoda je ostvarena dobit, čak 90% svih prihoda ostvarenih u regiji. Oni su ujedno i najveći poslodavci, budući da zapošljavaju 70% svih radnika u regiji.