Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Davčni obračun in letno poročilo za leto 2011

seminar

Program

12.00 Začetek
13.30 Odmor
13.50 Nadaljevanje
15.20 Odmor
15.25 Nadaljevanje 
16.10 Zaključek

Trajanje: 5 pedagoških ur

Kotizacija

Člani GZDBK in ZRS: 95 € + DDV
Ostali: 150 € + DDV

Seminar organiziramo v sodelovanju z Zbornico računovodskih servisov.

Kdaj: torek, 24. januar 2012, ob 12.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj seminarja:
Pregledati pravila za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb in davčnega obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti, izpostaviti aktualna vprašanja, pomembna za sestavljanje davčnega obračuna za leto 2011, pregledati vsebino obrazcev za davčni obračun pravnih oseb in za davčni obračun fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost ter osvežiti najpomembnejša izhodišča za pripravo letnega poročila gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov. Predstavljeni bodo tudi problemi in dileme, ki se pogosto pojavljajo pri opredeljevanju posameznih vrst odhodkov in njihovi davčni obravnavi. Udeležence bomo opozorili tudi na novejša mnenja DURS.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

1. Letno poročilo za gospodarske družbe in samostojne podjetnike

 • Sestavni deli letnega poročila v skladu z določili ZGD-1
 • Pravila sestavljanja računovodskih izkazov po ZGD-1 in po SRS
 • Čisti poslovni izid, pokrivanje izgube, oblikovanje rezerv
 • Priloge k izkazom
 • Javna objava letnih poročil

2. Obračun davka od dohodkov pravnih oseb

 • Vsebina predpisanega obrazca za davčni obračun - pregled obrazca po posameznih postavkah
 • Davčna osnova - povezanost med računovodskimi predpisi in ZDDPO-2
 • Poslovanje med povezanimi osebami, transferne cene, obresti med povezanimi osebami
 • Rezervacije
 • Prevrednotenje in odpis terjatev ter druga prevrednotenja
 • Prihodki in izvzem prihodkov iz obdavčitve
 • Odhodki - priznani, delno priznani in nepriznani
 • Davčne olajšave za leto 2011

3. Obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti - davčni obračun za s.p. in druge zasebnike

 • Posebnosti pri določanju davčne osnove za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost v primerjavi z davčnim obračunom za pravne osebe
 • Davčne olajšave za leto 2011
 • Vsebina predpisanega obrazca za davčni obračun

 

Predavateljica
Maja Bohorič

Univ. dipl. ekon, davčna svetovalka, že več kot 10 let predava in svetuje na davčnem in računovodskem področju.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 18. 1. 2012. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo:

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20120124 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatne informacije: 07 33 22 185