Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Sekcije

Pri članih smo zaznali potrebo po izražanju posebnih interesov v okviru posameznih sekcij. Namen posamezne sekcije je povezovanje, medsebojno sodelovanje, izobraževanje in izmenjava dobrih praks v določeni dejavnosti ali na določenem področju dela.

Danes v okviru GZDBK deluje že 7 sekcij. Sekcija za kakovost in inovativnost, Sekcija za ravnanje s človeškimi viri, Sekcija za informatiko, Sekcija za okolje in energijo, Sekcija računovodij, Sekcija seniorjev in Sekcija mikro in malih podjetij ter samostojnih podjetnikov.

Na februarski seji Upravnega odbora GZDBK je bil potrjen tudi krovni Poslovnik o delu sekcij Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine.