Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Sekcije

Pri članih smo zaznali potrebo po izražanju posebnih interesov v okviru posameznih sekcij. Namen posamezne sekcije je povezovanje, medsebojno sodelovanje, izobraževanje in izmenjava dobrih praks v določeni dejavnosti ali na določenem področju dela.

Danes v okviru GZDBK deluje že 7 sekcij. Sekcija za kakovost, Sekcija za ravnanje s človeškimi viri, Sekcija za informatiko, Sekcija za okolje in energijo, Sekcija računovodij, Sekcija seniorjev in Sekcija mikro in malih podjetij ter samostojnih podjetnikov.

Sekcije delujejo v skladu s Poslovnikom o delu sekcij Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine.