Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Sekcije

Pri članih smo zaznali potrebo po izražanju posebnih interesov v okviru posameznih področjih. Izkazani interesi se oblikujejo in izvajajo skozi več sekcij. Namen posamezne sekcije je povezovanje, medsebojno sodelovanje, izobraževanje in izmenjava dobrih praks v določeni dejavnosti ali na določenem področju dela ter oblikovanje pobud in stališč.

Danes v okviru GZDBK deluje že 8 sekcij. Sekcija za kakovost (SK), Sekcija za ravnanje s človeškimi viri (SRČV), Sekcija za informatiko (SI), Sekcija za okolje in energijo (SOE), Sekcija računovodij (SR), Sekcija za inovativnos (SINO), Sekcija seniorjev (SSEN) ter Sekcija mikro in malih podjetij ter samostojnih podjetnikov (SMMSP).

Sekcije delujejo v skladu s Poslovnikom o delu sekcij Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine.

Poslanstvo, namen in letni program sekcije oblikujejo člani GZDBK. Vsaka sekcija ima izvršni odbor (IO), ki na rednih delovnih sejah oblikuje letne programe dela. 

Skrbnica strokovnih sekij (SK, SRČV, SI, SOE, SR in SINO): mag. Nina Šab (E: nina.sab@gzdbk.si, T: 07 33 22 185)

Skrbnica Sekcije seniorjev (SSEN): Polona Lindič (E: polona.lindic@gzdbk.si, T: 07 33 22 182)

Skrbnik Sekcije mikro in malih podjetij ter samostojnih podjetnikov (SMMSP): Tomaž Kordiš (E: tomaz.kordis@gzdbk.si, T: 07 33 22 186)