Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Projekti

Na zbornici že od ustanovitve izvajamo številne projekte v katere zaupamo, da pripomorejo k razvoju in promociji naših članov, našega gospodarstva in podjetnikov ter promociji regije Dolenjske in Bele krajine. Izbiramo in izvajamo projekte, ki zvišujejo kakovost posovanja in življenja za vse organizacije in posameznike, ki tu delamo in tu živimo.

Nekateri projekti se sofinancirajo iz državnih ali iz evropskih sredstev. Nekatere projekte financiramo iz lastnih sredstev. Za izvajanje nekaterih projekte nam sredstva za financiranje donirajo ali sponzorirajo tudi podjetja ali podjetniki ali druge organizacije prostovoljno in neposredno. 

Pri vsakem projektu nastane več strokovnih gradiv, publikacij, storitev in usposabljanj, ki so na voljo javnosti ali ciljnjim skupinam projekta v času trajanja projekta, pretežno celo brezplačno ali za manjšo ceno kot jo sicer lahko kupijo na prostem trgu. Mnoga gradiva, ki pri teh projektih nastanejo, so na voljo javnosti tudi po zaključku projekta.

Projekte, ki jih pri GZDBK izvajamo, spremljajo in jih vsebinsko podpirajo tudi naši člani ter strokovne sekcije naše zbornice. Sodelovanje na projektih sekcije opredlijo v svojem letnem delovnem programu. Tako nad projektom tvorno bdijo člani izvršnega odbora sekcije, ki je delovno in odločevalno telo vsake posamezne sekcije.

 

Projekti, ki potekajo:

 - INOVACIJE v regiji od leta 2007

 - SRC-EDIH od leta 2022

 

 

Zaključeni projekti (izpostaviljamo le nekaj zadnjih med njimi): 

Kompetenčni ceter mreže za prehod v krožno gospodarstvo, zaključen leta 2022,

Kompetenčni ceter za kadre kemijske industrije – pametna specializacija*, zaključen 2018, 

Atraktivna Promocija Promocije zdravja pri delu, zaključen 2016,

Kompetenčni center kemijske industrije, zaključen 2013,

- itn.

* Projekt je bil nadaljevanje projekta Kompetenčni center kemijske industrije iz obdobja 2011-2013.

 

 

Zadnje urejanje zapisa opravljeno 15. 3. 2024 ob 17. uri.