Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Regija

Območje delovanja Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine sta, kot je nakazano že v imenu zbornice, Dolenjska in Bela krajina. Območje, prek katerega potekajo številne pomembne mednarodne prometne poti, leži na JV Slovenije, meji na Republiko Hrvaško in je hkrati najjužnejša meja Evropske unije. Z vidika prometnih poti je v središču slovenskega avtocestnega križa, ki je del evropskega avtocestnega koridorja, in ob načrtovani tretji razvojni osi, ki bo izboljšala prometno povezanost regije tako z Evropsko unijo kot z državami južno od nas (Hrvaška, BiH, Srbija ...).

 

Predstavitev regije Dolenjska in Bela krajina

Razprostira se na 1.691 km2 ozemlja, kar predstavlja 8,3 % celotne površine Republike Slovenije. Šteje 116.590 prebivalcev oziroma 5,5 % celotnega prebivalstva Republike Slovenije. Območje pokriva 15 občin, od katerih je največja Mestna občina Novo mesto, ki meri 236 km2 in ima 38.075 prebivalcev.  

Pregled števila prebivalcev in površine po občinah Dolenjske in Bele krajine

ObčinaPovršina v km²Število prebivalcev
na dan 1. 1. 2023
Črnomelj 340 14.236
Dolenjske Toplice 110 3.611
Metlika 109 8.465
Mirna 31 2.714
Mirna Peč 48 3.130
Mokronog – Trebelno 74 3.229
Novo mesto 236 38.075
Semič 147 3.832
Straža 29 3.878
Šentjernej 96 7.356
Šentrupert 49 2.939
Škocjan 61 3.423
Šmarješke Toplice 34 3.544
Trebnje 163 13.477
Žužemberk 164 4.681
Dolenjska in Bela krajina 1.691 116.590
Slovenija 20.271 2.116.972
% Dolenjske in Bele krajine v RS 8,3 5,5

Vir: Spletne strani Statističnega urada RS.

 

Pridobitno dejavnost izvajajo pretežno poslovni subjekti, ki imajo pravnoorganizacijsko obliko gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruga. Med temi so v regiji najštevilčnejši podjetniki (2.594), največ prihodkov pa realizirajo družbe (2.233 družb), ki zagotavljajo tudi največ delovnih mest. Po predloženih podatkih iz letnih poročil za leto 2022 so subjekti vseh navedenih pravnoorganizacijskih oblik v regiji:

- skupaj realizirali za 6,7 milijard evrov prihodkov, od tega 93 % družbe, 5 % podjetniki in 2 % zadruge;
- skupaj v povprečju zaposlovali 30 tisoč oseb, od tega 90 % družbe, 8 % podjetniki in 2 % zadruge.

- skupaj realizirali za 7,4 milijard evrov prihodkov, od tega 93 % družbe, 5 % podjetniki in 2 % zadruge (12 zadrug);

- skupaj v povprečju zaposlovali 30.300 oseb, od tega 91 % družbe, 8 % podjetniki in 1 % zadruge.