Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Regija

Območje delovanja Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine sta, kot je nakazano že v imenu zbornice, Dolenjska in Bela krajina. Območje, prek katerega potekajo številne pomembne mednarodne prometne poti, leži na JV Slovenije, meji na Republiko Hrvaško in je hkrati najjužnejša meja Evropske unije. Z vidika prometnih poti je v središču slovenskega avtocestnega križa, ki je del evropskega avtocestnega koridorja, in ob načrtovani tretji razvojni osi, ki bo izboljšala prometno povezanost regije tako z Evropsko unijo kot z državami južno od nas (Hrvaška, BiH, Srbija ...).

 

Predstavitev regije Dolenjska in Bela krajina

Razprostira se na 1.689,6 km2 ozemlja, kar predstavlja 8,33 % celotne površine Republike Slovenije. Šteje 115.552 prebivalcev oziroma 5,5 % celotnega prebivalstva Republike Slovenije. Območje pokriva 15 občin, od katerih je največja Mestna občina Novo mesto, ki meri 235,7 km2 in ima 37.398 prebivalcev.  

Pregled števila prebivalcev in površine po občinah Dolenjske in Bele krajine

ObčinaPovršina v km²Število prebivalcev
na dan 1. 1. 2021
Črnomelj 339,7 14.308
Dolenjske Toplice 110,2 3.593
Metlika 108,9 8.480
Mirna 31,3 2.683
Mirna Peč 48 3.034
Mokronog – Trebelno 73,4 3.164
Novo mesto 235,7 37.398
Semič 146,7 3.887
Straža 28,5 3.881
Šentjernej 96 7.225
Šentrupert 49 2.898
Škocjan 60,4 3.429
Šmarješke Toplice 34,2 3.521
Trebnje 163,3 13.310
Žužemberk 164,3 4.741
Dolenjska in Bela krajina 1.689,6 115.552
Slovenija 20.273 2.108.977
% Dolenjske in Bele krajine v RS 8,33 5,5

Vir: Spletne strani Statističnega urada RS.

 

Pridobitno dejavnost izvajajo pretežno poslovni subjekti, ki imajo pravnoorganizacijsko obliko gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruga. Med temi so v regiji najštevilčnejši podjetniki (2.648), največ prihodkov pa realizirajo družbe (2.204 družb), ki zagotavljajo tudi največ delovnih mest. Po predloženih podatkih iz letnih poročil za leto 2020 so subjekti vseh navedenih pravnoorganizacijskih oblik v regiji:

- skupaj realizirali za 6,7 milijard evrov prihodkov, od tega 93 % družbe, 5 % podjetniki in 2 % zadruge;
- skupaj v povprečju zaposlovali 30 tisoč oseb, od tega 90 % družbe, 8 % podjetniki in 2 % zadruge.

- skupaj realizirali za 6,5 milijard evrov prihodkov, od tega 93 % družbe, 5 % podjetniki in 2 % zadruge (14 zadrug);

- skupaj v povprečju zaposlovali 30.636 oseb, od tega 90 % družbe, 8 % podjetniki in 2 % zadruge.