Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

15. dan kakovosti in inovativnosti

dan sekcije

Program

9.00 začetek
13.30 zaključek

Trajanje: 4,5 ure

Kotizacija

Člani: brezplačno
Ostali: 100 € + DDV

Dogodek organizira Sekcija za kakovost in inovativnost.

 

 

 

Sponzorja posveta sta
Krka, d. d., Novo mesto in Tiskarna Novo mesto d. d.

Kdaj: četrtek, 22. november 2012, ob 9.00
Kje: v konferenčni dvorani hotela Šport na Otočcu

Naslovna tema 15. dne kakovosti in inovativnosti: VODENJE VIROV V ORGANIZACIJAH

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

Podjetja se pri poslovanju vsakodnevno soočajo z vprašanji, povezanimi z izboljšavo poslovnih rezultatov, zvestobo kupcev, povečanjem tržnega deleža idr. Odgovori na ta vprašanja se skrivajo pod pojmom konkurenčna prednost. Osnova za doseganje konkurenčne prednosti je prav gotovo kakovostno obvladovanje virov. Viri so različni, če jih organizacija uspešno kombinira in vodi, ji bo to prineslo konkurenčni položaj na trgu v primerjavi s konkurenco. Na 15. dnevu kakovosti in inovativnosti bomo osvetlili povezavo med različnimi viri podjetja in njegovo uspešnostjo.

 

Program

 

Predavatelji:

  • dr. Boris Bukovec, Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu,
  • Matej Bašelj, KRKA, d. d., Novo mesto,
  • Damjan Zupančič, TPV, d. d.,
  • mag. Tomaž Blatnik, Revoz, d. d.,
  • Marko Mežnar, Adria Mobil, d. o. o. Novo mesto,
  • Marica Štajdohar, Svetovanje Marica Štajdohar s. p.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 19. 11. 2012. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20121122 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatne informacije: Polona Lindič, 07 33 22 180, polona.muhic@gzdbk.si