Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Načrtovanje časa in organizacija dela

delavnica

Program

8.00 I. del delavnice 
9.30 odmor s pogostitvijo 
9.50 II. del delavnice 
11.00 zaključek

Trajanje: 3 ure

Kotizacija

Člani: 60 € + DDV

Ostali: 100 € + DDV 

(pri  udeležbi dveh ali več udeležencev iz istega podjetja je kotizacija za člane 50 € + DDV in za ostale 80 € + DDV na udeleženca)

 

Kdaj: ponedeljek, 28. januar 2013, ob 8.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj delavnice:
Na delavnici bomo udeležence seznanili s praktično uporabnimi znanji optimalnejše organizacije delovnega časa in o njihovih manj koristnih navadah ter umestitvi na osebni časovni premici. Nadgradili bodo znanja iz organizacije svojega dela in dela podrejenih. Spoznali bodo pomen delitve delovnih nalog na kreativne in rutinske ter ločevanje nujnih in pomembnih del in nalog.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

  • Časovna črta.
  • Organiziranje samega sebe: nujne/pomembne in rutinske/kreativne naloge, postavljanje prioritet.
  • Uspešno vodenje sodelavcev: načrtovanje (opredelitev dolžnosti, delegiranje), izvrševanje (management s pomočjo ciljev), preverjanje, ocenjevanje.
  • Paretovo načelo.
  • Tatovi časa.
  • Pripomočki za upravljanje s časom.
  • Asertivnost (kako reči »Ne«).
  • Delovni stili.
  • Prepričanja kot tatovi časa.

 

Predavateljica 
Irena Vrhovnik

Irena Vrhovnik je učiteljica slovenskega jezika, andragoginja, NLP Praktik, NLP Mojster, LP Coach (International Neuro-Linguistic Programming Trainers Association), mednarodni SDI (Strength Deployment Inventory) trener. Leta 2008 je končala TA (Transakcijsko analizo) 101, kjer  študij nadaljuje. Zaključila je enoletno Pedagoško-andragoško izobraževanje za predavatelje višjih šol, na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, postrežbo med odmorom in potrdila.
Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 21. 1. 2013. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20130128-01 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si.