Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Evidence, poročanje in načrti za upravljanje z odpadki

predavanje

Program

13.00 začetek
15.00 zaključek

Trajanje: 2 uri

Kotizacija

Člani: 90 € + DDV
Ostali: 140 € + DDV

Ob udeležbi več oseb iz istega podjetja je kotizacija za člane 70 € + DDV na osebo ter kotizacija za ostale 110 € + DDV na osebo.Kdaj: petek, 22. marec 2013, ob 13.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj predavanja:
Udeležence bomo opozorili na evidence, učinkovito poročanje ter načrtovanje upravljanja z odpadki. Ob prijavi lahko posredujete vprašanja, ki bi jih želeli obdelati na dogodku. Predavatelja bomo seznanili s podjetji prijavljenih, tako bo svoje predavanje usmeril v njihove dejavnosti.

Vljudno vabljeni!

Vsebina:

 

  • Osnovne zahteve za ravnanje z odpadki
  • Razvrstitev odpadka v klasifikacijski seznam
  • Obvezno vodenje evidenc in načini vodenja evidenc
  • Način izpolnjevanja evidenčnih listov
  • Poročanje o ravnanj u z odpadki
  • Priprava načrta gospodarjenja z odpadki

 

Predavatelj
Anes Durgutović


Predavatelj je izvršni direktor podjetja OIKOS, d. o. o. Ima bogate izkušnje s pripravo projektov s področja varstva okolja, vodil in pripravil jih je že več kot 300. Ravnanje z odpadki je njegova ciljna usmeritev. Z delom na različnih področjih in velikem številu projektov je pridobil veliko bogatih in praktičnih izkušenj, ki jih uporablja pri delu. Vedno stremi k iskanju uporabnih rešitev, ki jih je mogoče izvajati v praksi.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 15. 3. 2013. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20130322 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si.