Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Vstop Hrvaške v EU in carinski postopki

predavanje

Program

14.00 začetek
15.00 zaključek

Trajanje: 1 ura

Kotizacija

Člani: brezplačno
Ostali: 50 € + DDV

Predavanje organiziramo v sodelovanju s Carinsko upravo RS (CURS), Carinskim uradom Ljubljana, Izpostavo Novo mesto.

Kdaj: petek, 7. junij 2013, ob 14.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj predavanja:
Podjetja bomo seznanili z novostmi in pričakovanimi spremembami carinskih postopkov ob vstopu Republike Hrvaške v EU in o novih zadolžitvah carinske službe po zadnji reorganizaciji CURS.

Vljudno vabljeni!

Iz vsebine:

  • Carinski postopki z vstopom Hrvaške v EU.
  • Naloge CURS po zadnji reorganizaciji.

Predavatelj
Franc Strojin, direktor carinske izpostave Novo mesto.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 31. 5. 2013. V nasprotnem zaračunavamo kotizacijo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20130607 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si.