Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Šola psihologije vodenja sodelavcev in timov - 4/4

štiridnevna delavnica

Program

12.00 začetek
14.00 odmor 
14.20 nadaljevanje 
16.00 zaključek

Trajanje: 4 ure

Kotizacija

Člani: 490 € + DDV 
Ostali: 590 € + DDV (pri udeležbi dveh ali več udeležencev iz enega podjetja je kotizacija za člane 450 € + DDV ter za ostale 550 € + DDV na udeleženca)Kdaj: 4., 11., 18. in 21. junij 2013, ob 12.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj delavnice:
Vodje se srečujejo z izzivi spremenjenih razmer na trgu, z novimi projekti, reorganizacijami in ostrejšo konkurenco. To zahteva drugačno vodenje ter vse večje sodelovanje znotraj oddelkov, kot tudi med različnimi oddelki in funkcijami v organizaciji. Drugi, notranji izziv, pa pogosto predstavljajo zahteve, ki prihajajo s strani najvišjega vodstva ali lastnikov in posledično organizacijske, postopkovne oz. procesno administrativne spremembe, ki jih morajo vodje uveljaviti v svojih timih. To se še toliko bolj kaže pri vodenju projektov, ki ne tečejo znotraj enote, temveč združujejo sodelavce različnih enot.

Na delavnici bomo odgovorili na vprašanja kot so:

 • Kako voditi tim brez (včasih) formalne hierarhije in običajnih vzvodov moči?
 • Kako uskladiti različne interese v timu?
 • Kako umestiti sebe kot vodjo v nov tim?
 • Kako motivirati sodelavce?
 • Kako poenotiti razumevanje projekta?
 • Kako reševati konflikte, ki se pojavijo med enotami?
 • Kako postaviti projekt na prioritetno listo članov projekta, ki so udeleženi tudi v drugih projektih oz. morajo poleg projekta opravljati tudi redne delovne naloge?

Ne spreglejte: video Rudija Tavčarja o tem, kaj vse vas čaka v šoli psihologije vodenja sodelavcev in timov >

Vljudno vabljeni!

Iz vsebine:

 

 • Načela vodenja v življenjskem ciklu organizacije.
 • Spoznavanje sebe kot vodje in sodelavcev v timu.
 • Komuniciranje za učinkovitost v timu.
 • Razumevanje in vrste motivacije.
 • Umeščenost motivacije v našo osebnost in življenje.
 • Psihološke pogodbe zaposlenih.
 • Načini nagrajevanja za večjo motiviranost.
 • Na kakšen način lahko preoblikujemo delo za večjo dolgoročno motiviranost zaposlenih?
 • Vrline in značajske kvalitete (charachter strenghts) in motivacija.
 • FLOW.
 • Konflikti.
 • Iz vrednot v skupno vizijo.
 • Oblikovanje učinkovitega tima.
 • Vodja kot coach.
 • Preobrazba zdravih odnosov v učinkovito sodelovanje.

 

Predavatelj
Rudi Tavčar


Rudi Tavčar je dipl. univ. psiholog in magister menedžmenta (MBA). Je direktor zavoda Mirabi. V slovenskih in mednarodnih podjetjih vodi izobraževalne seminarje in delavnice o poslovnih pogajanjih, komuniciranju, reševanju konfliktov in kot trener programe za usposabljanje mediatorjev v državah Jugovzhodne Evrope. Je avtor številnih strokovnih tekstov ter knjige Psihologija pogajanj – Kako doseči kar želite in obenem ohraniti odnos in soavtor knjig Poslovna pogajanja ter Mediacija v teoriji in praksi. Je tudi ustanovitelj Pogajalske Akademije in ustanovni član Društva mediatorjev Slovenije, prav tako je, kot Imago terapevt, tudi ustanovni član in predsednik Slovenskega društva za Imago terapijo.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 28. 5. 2013. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20130604 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si.