Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Energetsko učinkoviti - okoljsko odgovorni

seminar

Program

13.00 začetek
15.20 zaključek

Trajanje: 2 uri 20 minut

Kotizacija

Člani: brezplačno
Ostali: 120 € + DDV


Dogodek organiziramo v sodelovanju s Slovenskim institutom za kakovost in meroslovje

Kdaj: četrtek, 16. maj 2013, ob 13.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj predavanja:
Učinkovita raba energije je danes tema mnogih pogovorov — tako na področju trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti kot tudi na področju stroškovne učinkovitosti. Namen predavanja je predstaviti koristi, ki jih vzpodbujajo sistem upravljanja z energijo in drugi sistemi vodenja ter podati pregled potrebnih aktivnosti za vzpostavitev učinkovitega sistema upravljanja z energijo. Predstavljene bodo tudi zahteve mednarodnega standarda ISO 50001 – Sistem upravljanja z energijo, kje se razlikujejo od zahtev standarda SIO 1400 ter kako jih vključiti v sistem ravnanja z okoljem.

Vljudno vabljeni!

Vsebina:

 

  • Zakaj vzpostaviti sistem upravljanja z energijo?
  • Zahteve standarda ISO 50001 - kje se razlikujejo od zahtev standarda ISO 14001 in kako jih vključiti v sistem ravnanja z okoljem.
  • Katere organizacije certificirajo sisteme upravljanja z energijo in zakaj?

 

 

Predavateljica 
Blanka Kaker, univerzitetni diplomirani kemik


Predavateljica je vse od oktobra 2005 vodja produkta Sistemi ravnanja z okoljem in energijo (ISO 14001, ISO 50001, EMAS, ogljični odtis) in modela NVO na SIQ. Izkušnje je dvajset let pridobivala v velikem metalurškem podjetju, kjer je bila med drugim odgovorna za uvedbo in skrbništvo sistemov vodenja. Je ocenjevalka po sistemu poslovne odličnosti in vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, sisteme ravnanja z okoljem, sisteme upravljanja z energijo ter sisteme vodenja varnosti in zdravja pri delu.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 9. 5. 2013. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20130516 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si.