Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Pedagoško andragoško usposabljanje mentorjev v podjetjih (PAUM) - 3/3

usposabljanje

Program

8.30 začetek
15.30 zaključek

Trajanje: 24 andragoških ur (3 dnevi)

Kotizacija

Kotizacije ni. Število udeležencev je omejeno na 20. Prednost pri prijavi imajo člani GZDBK.


Dogodek soorganiziramo s Centrom za poslovno usposabljanje


Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe (UM PUM) je delno financirano iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Več o projektu na: www.umpum-cpu.si.

Kdaj: 20., 22. in 31. maj 2013, ob 8.30
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj usposabljanja:
Mentor v podjetju je pomemben člen oz. povezovalec med izobraževanjem in delom, je oseba, ki mladega človeka vpelje v realno delovno okolje. Ni le strokovnjak, temveč tudi pedagog, ki lahko prepozna perspektivne osebe in jih zna motivirati za bodoče delo in pozitiven prispevek k poslovnemu rezultatu, za kar potrebuje tudi določena pedagoško-andragoška znanja. Mentor ne uvaja le šolajoče se mladine, pač pa skrbi tudi za uvajanje novosti in prenos znanja na sodelavce in vse nove zaposlene, zato je pomembno, da ima potrebna znanja o načinu, metodah dela, postopkih in orodjih, ki jih pri svojem delu lahko uporablja.

Pedagoško andragoška izobrazba ali usposobljenost mentorjev je eden izmed pogojev za verifikacijo učnih mest za izvajanje praktičnega izobraževanja študentov višjih šol in praktičnega usposabljanja dijakov z delom.

Vljudno vabljeni!

Vsebina:

 

  • Razvojne značilnosti mladostnika
  • Psihološke osnove učenja in poučevanja
  • Komunikacija
  • Izobraževalni sistem v RS
  • Načrtovanje učnega procesa
  • Ergodidaktika

 

POGOJI ZA DOKONČANJE PROGRAMA USPOSABLJANJA:

Za uspešno dokončanje programa usposabljanja se mora udeleženec udeležiti izvedbe vseh 24 kontaktnih ur, pripraviti projektno nalogo in jo uspešno zagovarjati. 

 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. 

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved prijave je 13. 5. 2013. V nasprotnem primeru zaračunamo znesek nadomestila v višini 150 € + DDV, saj bi v primeru prepozne odjave s svojo nedoslednostjo oškodovali koga drugega za možnost udeležbe na tem usposabljanju. Število prijav je omejeno na maksimalno 20 oseb. 

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si.