Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Kreiranje novih poslovnih modelov

delavnica

Program

12.00 začetek 
13.30-13.45 odmor 
13.45-15.15 oblikovanje primerov 
15.15-15.30 odmor 
15.30-16.00 zaključek

Trajanje: 4 ure

Kotizacija

Člani: 90 € + DDV
Ostali: 180 € + DDV

Ob udeležbi več oseb iz istega podjetja je kotizacija za člane 75 € + DDV na osebo ter kotizacija za ostale 165 € + DDV na osebo.

 

Kdaj: torek, 14. maj 2013, ob 12.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj delavnice:
Osnovni cilj je udeležencem predstaviti metodo Kanvas poslovnih modelov, sekundarni cilj pa je predstavitev pomenov sodelovanja v oblikovanju poslovnih modelov, razvoja poslovnih idej in razvoja prototipov poslovnega modeliranja.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

Uvodno predavanje:

  • Kako prodorne organizacije dosegajo vrednosti?
  • Zakaj in kako razmišljati o poslovnih modelih?

Uvod v poslovno modeliranje: kratki primeri uspešnega razvoja poslovnih modelov.

Oblikovanje prototipov poslovnih modelov na izbranem primeru


Predavatelja 
mag. Marko Savić


Marko Savić je magister poslovnih znanosti in medijskih študij. Njegovo poslanstvo je spodbujanje in ozaveščanje o ustvarjanju vrednosti s povezavo dizajn razmišljanja in inovativnih poslovnih modelov. V zadnjih letih je začasni prebivalec Berlina in Ljubljane.

 

 


Mitja Košak, dipl. ekon.


Mitja Košak vodi marketing agencijo Solos že 15 let. Dnevno se srečuje z izzivi, kako pomagati podjetjem, ki delujejo na trgih, kjer se je zaradi različnih razlogov spremenilo nakupno vedenje potrošnikov. Njegovi naročniki so nekatera največja slovenska in tuja podjetja. V zgodnjih letih je študiral robotiko, programiral na IJS, napisal dve knjigi o bazah podatkov, ustanovil repro studio, tiskarno, agencijo. Kasneje je študiral podjetništvo in diplomiral iz vpliva poslovne odločitve. Trenutno zaključuje magistrsko nalogo na temo Vpliv interneta in socialnih medijev na vedenja potrošnika. Je habilitiran predavatelj na Akademiji za design, predavatelj na poslovnih konferencah, poslovni angel in partner v več podjetjih in projektih. 

 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 7. 5. 2013. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20130514 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si.