Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Reševanje konfliktov (uporabni prijemi)

delavnica

Program

12.00 I. del delavnice 
14.00 odmor s pogostitvijo 
14.20 II. del delavnice 
16.00 odmor
16.10 III. del delavnice
17.00 zaključek

Trajanje: 5 ur

Kotizacija

Člani: 80 € + DDV
Ostali: 120 € + DDV 

(pri  udeležbi dveh ali več udeležencev iz istega podjetja je kotizacija za člane 60 € + DDV in za ostale 95 € + DDV na udeleženca)

 

Kdaj: ponedeljek, 28. januar 2013, ob 12.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj delavnice:
Udeleženci se bodo naučili prepoznati lasten način reševanja konfliktov in načine reševanja konfliktov sodelavcev. Razvijali bodo učinkovite metode komuniciranja in reševanja problemov v konfliktnih situacijah, ob stikih s težavnimi strankami in ob delu pod pritiskom. Spoznali bodo tudi osnovne prijeme obvladovanja konfliktnih situacij.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

 • Seznanitev, predstavitev programa, ciljev in pričakovanj udeležencev.
 • Komunikacija v konfliktni situaciji.
 • Odnosna dinamika v konfliktni situaciji.
 • Vrste, vzroki konfliktov.
 • Pozitivne in negativne posledice konfliktov.
 • Frustracijska toleranca (osebnostna čvrstost) in občutljivost za konflikt.
 • Čustvena podpora pri doživljanju konfliktnih situacij (samoobvladovanje).
 • Kako in kje nastanejo konflikti?
 • Moj način reševanja konfliktov (vprašalnik).
 • Načini reševanja konfliktov.
 • Težavne stranke in delo z njimi.
 • Praktično reševanje konfliktnih situacij.
 • Priprava akcijskega načrta: kaj lahko spremenim v svojem konfliktnem načinu.

 

Predavateljica 
Irena Vrhovnik

Irena Vrhovnik je učiteljica slovenskega jezika, andragoginja, NLP Praktik, NLP Mojster, LP Coach (International Neuro-Linguistic Programming Trainers Association), mednarodni SDI (Strength Deployment Inventory) trener. Leta 2008 je končala TA (Transakcijsko analizo) 101, kjer  študij nadaljuje. Zaključila je enoletno Pedagoško-andragoško izobraževanje za predavatelje višjih šol, na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, postrežbo med odmorom in potrdila.
Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 21. 1. 2013. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20130128-02 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si.