Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Prijavite inovacijo: Prek pravic intelektualne lastnine do uspeha

seminar z delavnico

Program

12.00 začetek
13.30 odmor s pogostitvijo 
13.45 nadaljevanje 
15.15 zaključek

Trajanje: 4 šolske ure

Kotizacija

Člani: 90 € + DDV
Ostali: 130 € + DDV (pri udeležbi več oseb iz istega podjetja je kotizacija za člane 70 € + DDV na osebo ter kotizacija za ostale 90 € + DDV na osebo)Kdaj: četrtek, 26. september 2013, ob 12.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj dogodka:
Na seminarju bo predavateljica opisala umestitev pravic intelektualne lastnine in ostale (tudi stvarne) mehanizme zaščite intelektualne lastnine. Udeleženci bodo osvojili osnovno znanje o pravicah intelektualne lastnine s poudarkom na pravicah industrijske lastnine (patent, model, znamka), naučili se bodo pregledovati stanje tehnike po patentnih bazah. Podan bo tudi vpogled v podporne akterje inovacijskega sistema, njihove storitve in razpise za podporo prijav pravic intelektualne lastnine.

Vljudno vabljeni!

Vsebina:

 

 • Kako zaščititi intelektualno lastnino? Formalni in stvarni načini zaščite
 • Proces zaščite intelektualne lastnine s prepoznavanjem primernih inovacij
 • Pravice intelektualne lastnine - kaj so, kdaj in kako jih prijaviti?
 • Na kratko o posameznih pravicah intelektualne lastnine s posebnim poudarkom na patentih
 • Enotni evropski patent- nova zvezda?
 • Izraba pravic intelektualne lastnine
 • Podporni akterji inovacijskega sistema in kaj lahko od njih pričakujemo?
 • Preverba stanja tehnike in praktičen pogled na patentne baze
 • Posamezni elementi patentnega zahtevka
 • Razpisi za podporo prijav pravic intelektualne lastnine

 

 

 

 

Predavateljica 
Dolores Modic, univ. dipl. iur.

Dolores Modic je raziskovalka na področju intelektualne lastnine in inovacijskih sistemov. Sodeluje s številnimi raziskovalnimi organizacijami na področju raziskovalno-razvojnih dejavnosti (npr Inštitutom IRSA).  Med drugim je tudi avtorica številnih člankov s področja intelektualne lastnine in inovacijskih dejavnosti.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, postrežbo med odmorom in potrdila.
Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 19. 9. 2013. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20130926 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si.