Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Letni razgovor s sodelavcem (močno motivacijsko orodje)

delavnica

Program

10.00 začetek
12.15 odmor za kosilo
13.15 nadaljevanje 
15.30 zaključek

Trajanje: 4,5 ur

Kotizacija

Člani: 120 € + DDV
Ostali: 170 € + DDV (pri udeležbi več oseb iz istega podjetja je kotizacija za člane 95 € + DDV na osebo ter kotizacija za ostale 130 € + DDV na osebo)Kdaj: sreda, 11. september 2013, ob 10.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj delavnice:
Udeleženci bodo spoznali pomen in pravilno rabo komunikacijskih veščin in tehnik med vodenjem letnih razgovorov. Spoznali bodo, katere spretnosti in lastnosti so nujne za njihovo vodenje. Skozi diskusije, vaje in interaktivno predavanje bodo spoznali tudi motivacijski pomen dobrega letnega razgovora, močnega orodja dobrega vodenja.

Vljudno vabljeni!

Vsebina:

 

  • pomen vzpostavitve dobrega stika,
  • odnos do sodelavca,
  • pomen nebesedne komunikacije,
  • komunikacijske tehnike med vodenjem letnih razgovorov. 

 

 

odnos do sodelavca,
pomen nebesedne komunikacije,
komunikacijske tehnike med vodenjem letnih razgovorov.

 

 

Predavateljica 
Irena Vrhovnik


Irena Vrhovnik je učiteljica slovenskega jezika, andragoginja, NLP Praktik, NLP Mojster, NLP Coach (International Neuro-Linguistic Programming Trainers Association) in mednarodni SDI (Strength Deployment Inventory) trener. Leta 2008 je končala TA (Transakcijsko analizo) 101, kjer  študij nadaljuje. Zaključila je enoletno Pedagoško-andragoško izobraževanje za predavatelje višjih šol, na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 6. 9. 2013. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20130911 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si.