Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Celovita kakovost, urejenost delovnega mesta in psihologija vodenja v proizvodnji

seminar s tremi vsebinskimi sklopi

Program

8.00 prvi sklop 
10.00 odmor 
10.20 drugi sklop 
12.20 odmor 
13.00 tretji sklop 
15.00 zaključek

Trajanje: 7 ur

Kotizacija

Člani: brezplačno
Ostali: 75 € + DDV

Dogodek organiziramo v sodelovanju s podjetjem Izza, d. o. o.

Kdaj: četrtek, 12. september 2013, ob 8.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj seminarja:
V prvem sklopu bomo predstavili celovito kakovost v proizvodnji. Zagotavljanje kakovosti pomeni, da pripravimo zaposlene do tega, da bolje opravljajo delo na svojem delovnem mestu. Ob tem je bistveno razumevanje, da je kakovost odvisna od vsakega zaposlenega. V drugem sklopu bo udeležencem predstavljena 5S in vitka proizvodnja oz. lean production, katere namen je povečanje produktivnosti na vsakem delovnem mestu in skrb za stroje. V zadnjem sklopu bomo predstavili pomen avtoritete in moči pri vodenju, kako delovati kot vodja in kakšen odnos vzpostaviti do sodelavcev.

Vljudno vabljeni!

Pomembno: Usposabljanje je namenjeno vsem, ki želijo doseči višji nivo izkoristka notranjih rezerv v proizvodnji. Ker so vsebine seminarja smiselno povezane in uporabne, vam priporočamo udeležbo na vseh treh vsebinskih sklopih. V kolikor vam bolj ustreza, da se udeležite le ene ali dveh od treh vsebin, vas prosimo, da nam to naznanite v e-prijavnici v rubriki »Ostalo«.

Vsebina

 

CELOVITA KAKOVOST V PROIZVODNJI

 • Pomen kakovosti v proizvodnji
 • Kakovost in vitka proizvodnja
 • Principi obvladovanja celovite kakovosti
 • Prevzemanje odgovornosti za kakovost

5S IN VITKA PROIZVODNJA

 • Pomen urejenosti delovnega mesta
 • Predstavitev metode 5S
 • Priprave na izvedbo – izvedba - po izvedbi
 • Analiza prihrankov

POMEN AVTORITETE IN MOČI PRI VODENJU

 • Elementi ki gradijo avtoriteto
 • Razlika med vodjem in strokovnjakom
 • Pozitivna naravnanost pri vodenju
 • Kar motivira mene, ne motivira mojih sodelavcev

 

Predavatelja 

Robi Črešnar

Predavatelj je ves čas službovanja zadolžen za izvedbo vitke proizvodnje. V sklopu multinacionalke, v kateri dela, je zadolžen za uvajanje, izpeljavo in nadzor pretoka materiala. O tem področju predava tudi v tujini.

Zlatka Dreo

Predavateljica se je po končani fakulteti zaposlila v gospodarstvu, kjer je osemnajst let opravljala vodstvena dela v proizvodnji ter nato postala vodja izobraževanja v znanem velikem slovenskem podjetju. Pri svojem delu je dosegala izjemne rezultate, saj je podjetje dobilo številna priznanja s področja funkcionalnega usposabljanja zaposlenih. Pridobila je tudi naziv Foot and bever manager. Opravila je izpit iz  Gestalt I. in II. Leta 2010 je zaključila študij NLP Coach, sedaj se usposablja na področju Teorije izbire in Transakcijske analize.

 

 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 7. 9. 2013. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20130912 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si.