Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Z znanjem o opredmetenih osnovnih sredstvih do optimalne davčne osnove v letu 2013

seminar

Program

13.00 začetek
14.20 odmor 
14.30 nadaljevanje 
15.30 zaključek

Trajanje: 2 uri in pol

Kotizacija

Člani: 70 € + DVV
Ostali: 100 € + DDV (pri udeležbi več oseb iz istega podjetja je kotizacija za člane 50 € + DDV na osebo ter kotizacija za ostale 75 € + DDV na osebo)Kdaj: četrtek, 3. oktober 2013, ob 13.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj seminarja:
Stroški amortizacije in vzdrževanja opredmetenih osnovnih sredstev ter pravilno koriščenje investicijskih olajšav pomembno vpliva na višino poslovnega izida in davčne osnove, zato je dobro »poznavanje« in razumevanje vsebine SRS 1 OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA in z njim v povezavi SRS 13 STROŠKI AMORTIZACIJE nujno potrebno.

Vljudno vabljeni!

Vsebina:

 

  • Kaj je OPREDMETENO OSNOVNO SREDSTVO (OOS), oz. kdaj govorimo o OOS in kdaj o drobnem inventarju (DI)
  • Finančni najem in OOS
  • Vlaganje v tuje OOS - sprememba SRS
  • Kdaj govorimo o strošku vzdrževanja OOS in kdaj o strošku, ki povečuje njegovo nabavno vrednost
  • AMORTIZACIJA OOS (letne amortizacijske stopnje- sprememba računovodske ocene)
  • Poslovna – »davčna« amortizacija
  • OOS in koriščenje investicijskih olajšav v skladu z ZDDPO-2 

 

 

Predavateljica 
Jana Galič


Jana Galič, dipl. ekon., je davčna svetovalka in dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Deluje tudi kot članica državne izpitne komisije za NPK knjigovodja oz. računovodja in kot samostojna izvajalka številnih seminarjev, delavnic in usposabljanj (NPK knjigovodja, NPK računovodja,…) s področja računovodstva in davkov. Prav tako je avtorica mnogih člankov z davčno vsebino, redno odgovarja na vprašanja naročnikov za založbo Verlag Dashöfer, kot avtorica in soavtorica pa je izdala že štiri priročnike.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 26. 9. 2013. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20131003 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si.