Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Pogodbena utrditev obveznosti in varovanje položaja pogodbenih strank

Program

13.30 začetek
15.15 zaključek z razpravo in individualnim svetovanjem 

Trajanje: 1,5 ure

Kotizacija

Člani: brezplačno
Ostali: 90 € + DDV

 

Dogodek organizira Sekcija mikro in malih podjetij ter samostojnih podjetnikov v sodelovanju s podjetjem Škerlj o. p., d. o. o.

Kdaj: ponedeljek, 7. oktober 2013, ob 13.30 
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj predavanja:
Seznanitev udeležencev s pomenom sklenitve pisne pogodbe, trajanja pogodbe, bistvenimi sestavinami, poudarek pomenu natančno in kakovostno vodene dokumentacije, vse  zaradi varstva pogodbene discipline in izogibanju sporov ter seznanitev s primeri dobre in slabe prakse.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 • pogodba - pravni temelj obligacij,
 • obravnava pogodbenih faz - sklenitve in izpolnitve,
 • pogodbena tveganja, s poudarkom na gospodarski pogodbi,
 • pomen pisne sklenitve pogodbe med gospodarskimi subjekti,
 • vsebina pogodbe o poslovnem sodelovanju, trajanje in prenehanje,
 • izpolnjevanje pogodbe z utrditvijo pogodbene discipline,
 • zavarovanje izpolnitve,
 • spremembe pogodb,
 • pomen knjigovodskih listin za varovanje pogodbenega razmerja in v primeru spora,
 • primeri dobre in slabe prakse.

Predavatelj

Borut Škerlj - direktor in odvetnik zaposlen v odvetniški družbi Škerlj in odvetniki o. p., d. o. o., s 27-letnimi izkušnjami na področju obligacijskega, gospodarskega, gradbenega in insolvenčnega prava. Vodi in svetuje vodstvenim osebam v insolvenčnih postopkih, konsolidacijah in prevzemih družb ter vodi in svetuje vodstvenim osebam na področju izvajanja gradbenih pogodb. 

Matic Kramar - univ. dipl. prav, odvetniški kandidat pri Škerlj in odvetniki, o. p., d. o. o. V odvetniški pisarni opravlja delo s področja civilnega in gospodarskega ter insolvenčnega prava in se tako dnevno srečuje s vprašanji s področja, ki je predmet izobraževanja.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK.
Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 30. 9. 2013.

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20131007 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si