Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

FMEA - Analiza potencialnih napak in njihovih učinkov

seminar

Program

8.30 začetek
11.30 zaključek

Trajanje: 3 ure

Kotizacija

Člani: brezplačno
Ostali: 90 € + DDV

Dogodek organizira Sekcija za kakovost inovativnost v sodelovanju s podjetjem iNOVA MS, d. o. o., partnerjem podjetja APIS Informationstechnologien GmbH.

Kdaj: četrtek, 26. september 2013, ob 8.30
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj seminarja:
Namen seminarja je izmenjava izkušenj glede uporabe metode FMEA v praksi. Na seminarju bodo obravnavane izbrane teme glede same metode FMEA, načina izvajanja moderacij FMEA, načina vrednotenja tveganj in uporaba rezultatov v okviru projektnega vodenja. Predstavljena bo povezava FMEA z drugimi metodami kakovosti. Udeležencem bodo predstavljene zahteve za FMEA metodo pri razvoju proizvodov in procesov v skladu  z EN ISO 9001, ISO/TS 16949,  VDA 4, AIAG. Predstavljene  bodo tudi razlage v skladu z SIST EN 60812 in SIST EN 61025. Udeleženec seminarja bo spoznal vpliv uporabe FMEA na zadovoljstvo kupcev, uspešnost projektov in podjetja.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

 • Cilji FMEA z vidika managementa kakovosti in odgovornost za izdelek (analiza tveganja).
 • Predstavitev pomena FMEA proizvoda in FMEA procesa v okviru projektnega vodenja.
 • Priprava in izvajanje FMEA v podjetju (analiza sistema, potencialne napake, analiza vzrokov, ocena tveganja, določanje ukrepov, optimizacija sistema).
 • Način izračuna nivoja tveganja RPN (Risk Priority Number).
 • Povezava FMEA z drugimi metodami kakovosti.
 • Ponovna uporaba in aktualizacija FMEA.
 • Primer FMEA v skladu z VDA 4 in AIAG z uporabo programske opreme APIS IQ-RM.
 • Izmenjava izkušenj glede izvajanja FMEA.
 • Izkušnje notranjih in zunanjih presoj

 

Seminar je namenjen

 

 • Strokovnjakom s področja razvoja, načrtovanja proizvodov in procesov. 
 • Vodstvu podjetja, strokovnjakom za razvoj dobaviteljev, strokovnjakom s področja kakovosti, marketinga in prodaje. 
 • Lastnikom procesov sistema vodenja.

 

O metodi FMEA

„FMEA - Potential Failure Mode and Effects Analysis“ je preventivna metoda namenjena podpori pri razvoju novih proizvodov in procesov. Potem ko projektni tim prepozna možne napake in njihove posledice, je v nadaljevanju poudarek na analizi vzrokov napak in določanju ustreznih ukrepov. Ukrepi so usmerjeni v preprečevanje vzrokov napak kakor tudi odkrivanju vzrokov, napak ali posledic. Metoda temelji na opisu strukture proizvoda ali procesa in opisu medsebojnih vplivov med posameznimi elementi strukture. Metoda je povezana z aktivnostmi projektnega dela, njena uporaba zagotavlja timski pristop pri analizo tveganja proizvoda oziroma procesa. Namen metode je optimizacija proizvoda in procesa na podlagi prioritet glede na višino tveganj. FMEA metoda je v določenih panogah obvezna. Poleg tega uporaba metode prispeva k prenosu znanja v podjetju na nove projekte. Uporaba metode spodbuja sodelovanje med oddelki.

Predavatelj
Tadej Šircelj, dipl. ing. strojništva

 
 • Direktor in solastnik podjetja iNOVA MS.
 • Auditor ISO/TS 16949 in ISO 9001, sodeluje s certifikacijskimi hišami TÜV SUD in SGS, izvedba večjega števila auditov od leta 1999 do danes.
 • Sistemsko sodelovanje s podjetjem Q-DAS, TEQ, i-qs in APIS na področju usposabljanj za različne metode kakovosti, implementacijo programske opreme in informacijskih sistemov.
 • Predhodne zaposlitve: REVOZ, Danfoss, Hella, Iskra Mehanizmi.

 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila.
Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK.
Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 24. 9. 2012.

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20130926 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Andreja Vidrih, 07 33 22 184, andreja.vidrih@gzdbk.si