Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Forum kadrovske prakse v podjetju Steklarna Hrastnik, d. o. o.

Program

7.00 začetek
17.00 predviden zaključek

Trajanje: 10 ur

Kotizacija

Člani GZDBK in DKD DBK: 30 € 
Ostali: 50 €

 

Sekcija za ravnanje s človeškimi viri in Društvo za kadrovsko dejavnost Dolenjske in Bele krajine.

Kdaj: ponedeljek, 30. september 2013, ob 7.00 odhod avtobusa s parkirišča nakupovalnega centra Tuš.

Namen in cilj predavanja:
Izmenjava dobrih kadrovskih praks.

Vljudno vabljeni!

Program

 

9.00 – 10.00 sprejem in  predstavitev Steklarne Hrastnik, Kompetenčnega centra in strateškega operativnega načrta za HR

10.00 – 10.45 ogled proizvodnje PE Vitrum in ročne proizvodnje Opal

11.00 – 11.30 ogled proizvodnje nove tovarne PE Special

11.30 – 12.00 obisk industrijske prodajalne poleg PE Special

12.00 ogled muzeja

O muzeju

Muzejske zbirke so predstavljene v nekdanji nemški šoli. Zbirki o narodnoosvobodilnem boju in osnovnem šolstvu imata zasavski značaj, lokalnega pa različne zbirke iz zgodovine Hrastnika, kot so predstavitev arheološkega najdišča Podkraj, hrastniška gospoda, steklarna in kemična tovarna, rudarstvo, kmetijstvo in obrt ter družbeno in kulturno življenje. Predstavljen je tudi učitelj Alojz Hofbauer, čigar gradivo je osnova več zbirk.

Najvišje nadstropje je v celoti namenjeno odmevni zbirki Lutke in lutkarji, katere temelj je zapuščina Lutkovnega gledališča Svoboda I iz Hrastnika. Pridana jim je še zbirka igrač.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, avtobusni prevoz, oglede, kosilo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest (30) in najkasneje do 24. 9. 2013 z e-prijavnico ali na e-naslov dragica.ferbezar@renault.com. Omenjeni datum je hkrati tudi skrajni rok za morebitno pisno odpoved. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti! Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK in DKD DBK.

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun DKD Dolenjske in Bele krajine pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0001 2819 006, sklic 20130930. Društvo ni davčni zavezanec, zato pri nakazilu ni potrebno prišteti DDV!
Matična številka DKD DBK: 1148605. Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

 

Dodatna pojasnila: Dragica Ferbežar, dragica.ferbezar@renault.com, 07 33 15 225, mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si