Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Poslovni bonton (s strankami in med sodelavci)

delavnica in interaktivno predavanje

Program

10.00 Začetek delavnice
12.15 Odmor za kosilo
13.15 Nadaljevanje delavnice
15.30 Zaključek

Trajanje: 5 andragoških ur

Kotizacija

Člani: 120 € + DDV
Ostali: 170 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz istega podjetja je kotizacija za člane 95 € + DDV na osebo ter kotizacija za ostale 130 € + DDV na osebo.

 

Kdaj: petek, 18. oktober 2013, ob 10.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj delavnice:
Osnovni cilj  delavnice je udeležencem  pomagati  da se   bodo bolj samozavestno in odločno znašli v različnih poslovnih situacijah, kar bo prispevalo k boljšemu poslovnemu uspehu in večji odličnosti. Udeleženci se bodo  seznanili s pravili in novostmi uglajenega vedenja  v različnih  poslovnih situacijah.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

  • Prvi vtis, točnost, temeljna pravila poslovnega bontona
  • Pozdravljanje, rokovanje, predstavljanje, poslavljanje
  • Sprejem gostov, poslovnih partnerjev
  • Bonton pri telefoniranju, uporaba telefonov
  • Vikanje in tikanje, uporaba nazivov in poslovne vizitke
  • Podpisovanje pogodb, sporazumov in poslovno obdarovanje ter poslovna voščila

 

Slušatelji

Delavnica je namenjena vsem, ki delamo med ljudmi in z ljudmi, posebej vodstvenim delavcem, tajnicam, poslovnim sekretarjem, referentom in drugimi, ki pri svojem delu prihajajo v stik s strankami.

Predavatelj
Irena Vrhovnik, predmetna učiteljica slovenskega jezika,  andragog,  NLP Mojster, NLP Coach, SDI trener

Irena Vrhovnik je učiteljica slovenskega jezika, andragoginja, NLP Praktik, NLP Mojster, NLP Coach (International Neuro-Linguistic Programming Trainers Association) in mednarodni SDI (Strength Deployment Inventory) trener. Leta 2008 je končala TA (Transakcijsko analizo) 101, kjer  študij nadaljuje. Zaključila je enoletno Pedagoško-andragoško izobraževanje za predavatelje višjih šol, na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila.
Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK.
Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 11. 10. 2013.

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20131018 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si