Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Aktualne spremembe in novosti na področju DDV

seminar

Program

13.00 začetek
16.00 zaključek

Trajanje: 3 ure

Kotizacija

Člani: 70 € + DDV
Ostali: 100 € + DDV  (pri udeležbi dveh ali več udeležencev iz enega podjetja je kotizacija za člane 50 € + DDV ter za ostale 75  € + DDV na udeleženca)

 

Kdaj: torek, 8. oktober 2013, ob 13.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj seminarja:
Letos smo bili priča številnim spremembam in dopolnitvam glede obračunavanja DDV. Na seminarju vam bomo na podlagi praktičnih primerov predstavili vse novosti, ki sta jih prinesli noveli ZDDV-1G in ZDDV-1H. 

Vljudno vabljeni!

Vsebina

  • Nova pravila obračunavanja DDV – spremembe pri  obdavčevanju nekaterih storitev, spremembe pri prometu blaga znotraj EU. 
  • Računi in njihov pomen – novosti na področju izdajanja računov, novi obvezni elementi, roki za izdajo, kdaj jih evidentiramo, kdaj nastane obveznost za obračun DDV in kdaj pridobimo pravico do odbitka DDV, kako jih pravilno evidentiramo. 
  • Popravki napak – kako in kdaj moramo popravljati napake za pretekla obdobja, popravek osnove, popravek izkazane obveznosti, popravek odbitka vstopnega DDV. 
  • Novosti pri elektronskem oddajanju dokumentov – katere vloge, obračune že oddajamo elektronsko in na kaj moramo biti posebej pozorni. 
  • Dvig praga za vstop in izstop iz sistema DDV, povezava z ugotavljanjem davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov – pasti in priložnosti, na kaj moramo biti pozorni pri izstopu iz sistema DDV, popravki vstopnega DDV in posledice. 
  • Druge aktualne novosti, pojasnila, sodbe.
  • Vaša vprašanja.

Predavatelj
Marija Verbančič

Predavateljica je dipl. ekon. ter davčna svetovalka z licenco Zbornice DSS. Poleg izvedenih številnih  seminarjev in delavnic predava tudi v programu za pridobitev poklicne kvalifikacije  za knjigovodje in računovodje. Že leta se kot vodja računovodskega servisa  posveča računovodenju predvsem za male družbe, zasebnike in društva.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK.
Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 1. 10. 2013. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20131008 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si.