Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Partnerstvo za preprečevanje tveganj

seminar

Program

8.30 začetek
14.15 zaključek

Trajanje: 5 ur 45 min

Kotizacija

Udeležba je brezplačna za vse, prednost pri zasedbi razpoložljivih mest imajo člani GZDBK.

Udeležencem bodo podeljene točke v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem usposabljanju strokovnih delavcev, ki opravljajo naloge varnosti in zdravja pri delu.

Dogodek organiziramo v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) ter s finančno podporo Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA).

Kdaj: ponedeljek, 21. oktober 2013, ob 8.30
Kje: Hotel Balnea, Dolenjske Toplice

Namen in cilj seminarja: 
Osrednje sporočilo seminarja je, da je visoka raven varnosti in zdravja pri delu mogoča le na temelju tesnega sodelovanja med delavci in vodstvom.

Prosimo, spremljajte to spletno stran za podrobnosti.

Vljudno vabljeni!

Program

Moderator bo Etbin Tratnik, višji svetovalec I, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

08:30 Registracija udeležencev

09:00 Uvodni govor
Miro Škufca
, predsednik (TBC), Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto

09:20 Stroški in koristi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu z vidika posameznika, podjetja in družbe kot celote
Mag. Nikolaj Petrišič
, višji svetovalec I, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

09:40 Razprava

09:50 Ugotovitve raziskave ESENER o upravljanju varnosti in zdravja na delovnem mestu in soodločanju delavcev
Etbin Tratnik
, višji svetovalec I, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

10:10 Razprava

10:20 Partnerstvo za preprečevanje tveganj –  Vodilna vloga in pobuda vodstva na področju upravljanja varnosti in zdravja pri delu
Andrej Škulj
, vodja Službe za varnost in zdravje pri delu (TBC)Krka, d.d., Novo mesto

10:40 Razprava

10:50 Odmor

11:10 Varnost in zdravje pri čiščenju stavb
Mag. Petra Bechibani
, sekretarka, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

11:40 Razprava

11:50 Nanotehnologije in varnost pri delu
Nataša Kramar, univ. dipl. ing. tekst. tehno., Zavod Varen sem, socialno podjetje

12:20 Razprava

12:30 Kako zaposlene motivirati za zdrav življenjski slog?
Mag. Eva Stergar
, univ. dipl. psih.

13:00 Razprava

13:10 Zaključni govor
Mag. Nikolaj Petrišič
, višji svetovalec I, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

13:20 Kosilo

 

Vabilo in program

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 14. 10. 2013.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si.