Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novosti pri izplačilih fizičnim osebam v letu 2013

seminar

Program

13.00 začetek
15.30 zaključek

Trajanje: 2,5 ur

Kotizacija

Člani: 70 € + DDV
Ostali: 100 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz istega podjetja je kotizacija za člane 50 € + DDV na osebo ter kotizacija za ostale 75 € + DDV na osebo.

 

Kdaj: četrtek, 14. november 2012, ob 13.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj seminarja:
Spremenil se je Zakon o dohodnini (ZDoh-2),  Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2), Zakon o urejanju trga dela (ZUTD), dobili smo nov Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) ter Zakon o interventnih ukrepih na področju dela in starševskega varstva.

Vse to je na področje »obračuna in izplačila« dohodkov fizičnih oseb uvedlo kar nekaj novosti in sprememb. Če s temi spremembami še niste seznanjeni ali se vam ob navedenem pojavljajo vprašanja ali želite svoje znanje utrditi, je ta kratek seminar namenjen vam.

Vljudno vabljeni!

Vsebina seminarja

 

  • višja stopnja obdavčitev dividend, obresti in dobička iz kapitala, spremembe na področju osebnih olajšav,
  • obdavčitev najemnin po 1. 1. 2013,
  • občasna in začasna dela upokojencev - kako je z obdavčitvijo po zadnjih zakonskih spremembah ali se splača,
  • nov ZDR in zaposlitev poslovodij, ki so edini lastniki, kaj je bolje »040« ali »001«,
  • plačevanje prispevka delodajalca za zaposlovanje za zaposlitve sklenjene od 12. aprila 2013 naprej,
  • odpravnine po novem ZDR in njihova obdavčitev,
  • vse o letnem dopustu in regresu za LD v letu 2013 (pregled sodne prakse),
  • nov ZPIZ-2 in njegov vpliv na obdavčitev dohodkov iz zaposlitve (plače - minimalna osnova, odpravnine po 1. 1. 2013, avtorski honorar, podjemna pogodba, povračila stroškov v zvezi z delom, delna oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce, vračilo prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev, 
  • NOVO: spodbude za zaposlovanje mlajših brezposelnih oseb po 1. 8. 2013.

 

Seminar je namenjen

Vodjem računovodstva, vodjem računovodskih servisov, knjigovodjem, direktorjem in lastnikom družb, svetovalcem ter vsem, ki jih to področje zanima.

Predavatelj
Jana Galič

Jana Galič, dipl. ekon., davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Je članica državne izpitne komisije za NPK kvalifikacije knjigovodja oz. računovodja in samostojna izvajalka številnih seminarjev, delavnic in usposabljanj (NPK knjigovodja, NPK računovodja,…) s področja računovodstva in davkov. Je avtorica mnogih člankov z davčno vsebino, redno odgovarja na vprašanja naročnikov za založbo Verlag Dashöfer, kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila.
Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK.
Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 7. 11. 2013.

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20131114 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si