Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Ali znate iskati razpise nepovratnih sredstev in narediti učinkovito prijavo nanje?

seminar in svetovanje

Program

13.15 začetek
14.00 odmor 
14.10 nadaljevanje 
16.00 zaključek

Trajanje: 2 uri 45 minut

Kotizacija

Člani: 70 € + DDV
Ostali: 100 € + DDV (pri udeležbi več oseb iz istega podjetja je kotizacija za člane 50 € + DDV na osebo ter kotizacija za ostale 80 € + DDV na osebo)Kdaj: četrtek, 28. november 2013, ob 13.15 
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj dogodka:
Predstavili bomo trenutno aktualne in predvidene razpise v naslednjih letih ter podali informacije o tem, kaj nas čaka v novem programskem obdobju 2014 – 2020. Po kratkem odmoru bomo v drugem delu predavanja predstavili načine, kako pridobiti nepovratna sredstva za izvedbo investicij, opis postopkov, izpostavitev skritih trikov, ki vplivajo na uspešnost prijave in najpogostejše napake.

Vljudno vabljeni!

Vsebina:

  • Predstavitev slovenskih razpisov
  • Predstavitev EU razpisov
  • Predstavitev dobrih praks 
  • Kako ustrezno pripraviti projekt, da ustreza razpisnim pogojem
  • Upravičeni in neupravičeni stroški projekta
  • Priprava finančne konstrukcije
  • Pogoste napake

Vabimo vas, da istega dne ob 12.00 uri prisostvujete tudi seminarju "Splošne informacije o razpisih".

Predavateljici 

Tjaša Milošič mag.ekon.in posl.ved 

Predavateljica  je leta 2007 diplomirala na Ekonomski poslovni fakulteti v Mariboru, kjer je nadaljevala študij na magistrskem programu Ekonomskih in poslovnih ved ter leta 2010 tudi magistrirala s področja Strateškega in projektnega managementa. Izkušnje pri delu na projektih nabira že šest let. Kot svetovalka podjetjem na področju pridobivanja nepovratnih in povratnih sredstev Evropske Unije je od leta 2009 zaposlena v podjetju Tiko pro d.o.o. Kot projektni vodja je sodelovala na številnih projektih, kot koordinator pri pripravi projektne dokumentacije, tako pri vsebinskem kot finančnem planiranju. Nazadnje se je preusmerjala predvsem na projekte iz področja varovanja okolja, učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. Konec leta 2011 je v podjetju Tiko pro prevzela delovno mesto tehnične direktorice, kjer skrbi tako za dnevno poslovanje, koordinacijo dela in motiviranjem zaposlenih, strateško planiranje, predstavitev podjetja in dejavnostih na različnih dogodkih, zbornicah in razvojnih agencijah. 

Jasmina Motaln 

Jasmina Motaln

Predavateljica deluje v podjetju Tiko pro kot vodja projektov pri pridobivanju nepovratnih in povratnih sredstev. Deluje predvsem na širšem področju energetike in varovanja okolja, kmetijstva in povratnih sredstev. Izkušnje pri delu na projektih nabira že četrto leto. Kot projektni vodja pri pripravi razpisne dokumentacije je uspešno zaključila številne projekte in svetovala tako pri vsebinskem kot pri finančnem planiranju.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 21. 11. 2013. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20131128-02 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si.