Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Splošne informacije o razpisih

seminar in svetovanje

Program

12.00 začetek
13.00 zaključek

Trajanje: 1 ura

Kotizacija

Člani: brezplačno
Ostali: 30 € + DDV

Dogodek organiziramo v sodelovanju s podjetjem Tiko-pro, d. o. o. 

Kdaj: četrtek, 28. november 2013, ob 12.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj dogodka:
Namen seminarja in svetovanja je, da udeleženci pridobijo osnovne informacije o razpisih, kakšen je njihov namen in kakšni projekti se bodo sofinancirali v prihodnje.

Vljudno vabljeni!

Vsebina:

  • Kaj, zakaj so nepovratna sredstva?
  • EU institucije
  • Razlike med razpisniki: centralizirani in decentralizirani programi
  • Tipi projektov in možnosti sofiananciranja
  • Kje in kako iskati ustrezne razpise za potencialni projekt

 

Vabimo vas, da istega dne ob 13. 15 uri prisostvujete tudi seminarju "Ali znate iskati razpise nepovratnih sredstev in narediti učinkovito prijavo nanje?".

Predavateljici 

Tjaša Milošič, mag. ekon. in posl. ved 

Tjaša Milošič

Predavateljica  je leta 2007 diplomirala na Ekonomski poslovni fakulteti v Mariboru, kjer je nadaljevala študij na magistrskem programu Ekonomskih in poslovnih ved ter leta 2010 tudi magistrirala s področja Strateškega in projektnega managementa. Izkušnje pri delu na projektih nabira že šest let. Kot svetovalka podjetjem na področju pridobivanja nepovratnih in povratnih sredstev Evropske Unije je od leta 2009 zaposlena v podjetju Tiko pro d.o.o. Kot projektni vodja je sodelovala na številnih projektih, kot koordinator pri pripravi projektne dokumentacije, tako pri vsebinskem kot finančnem planiranju. Nazadnje se je preusmerjala predvsem na projekte iz področja varovanja okolja, učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. Konec leta 2011 je v podjetju Tiko pro prevzela delovno mesto tehnične direktorice, kjer skrbi tako za dnevno poslovanje, koordinacijo dela in motiviranjem zaposlenih, strateško planiranje, predstavitev podjetja in dejavnostih na različnih dogodkih, zbornicah in razvojnih agencijah.

Jasmina Motaln 

Jasmina Motaln

Predavateljica deluje v podjetju Tiko pro kot vodja projektov pri pridobivanju nepovratnih in povratnih sredstev. Deluje predvsem na širšem področju energetike in varovanja okolja, kmetijstva in povratnih sredstev. Izkušnje pri delu na projektih nabira že četrto leto. Kot projektni vodja pri pripravi razpisne dokumentacije je uspešno zaključila številne projekte in svetovala tako pri vsebinskem kot pri finančnem planiranju.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 21. 11. 2013. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20131128-01 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si.