Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Učinkovita orodja dobrega vodenja

delavnica

Program

10.00 začetek delavnice
12.15 odmor za kosilo
13.15 nadaljevanje delavnice
15.30 zaključek

Trajanje: 5,5 ur

Kotizacija

Člani: 120 € + DDV
Ostali: 170 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz istega podjetja je kotizacija za člane 95 € + DDV na osebo ter kotizacija za ostale 130 € + DDV na osebo.

 

Kdaj: petek, 29. november 2013, ob 10.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj delavnice:
Dober vodja se gradi več let in je svojim podrejenim zgled v vseh stvareh. Voditeljstvo je zmožnost vplivanja na druge sodelavce, da sledijo in dosežejo ustrezen cilj in rezultate za podjetje. Od učinkovitega postavljanja ciljev, pravilnega delegiranja in vodenja projektov in sestankov, dobrega motiviranja, ustreznega reševanja konfliktov je odvisna uspešnost vašega tima. Spoznajte učinkovita orodja dobrega vodenja.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 • Vodenje, značilnosti formalnega in socialnega vpliva
 • Manager ali vodja
 • Osebnostni profil dobrega vodje
 • Lastnosti dobrih vodij
 • Oblike ravnanja uspešnih vodij (navduševanje, mentorstvo, odločanje, svetovanje, delegiranje, …)
 • Slepe pege v vodenju
 • Pomen čustvene inteligence pri vodenju
 • Medosebni odnosi in različnost sodelavcev
 • Samospoštovanje vodje in spoštovanje sodelavcev
 • Osnove profesionalne komunikacije pri vodenju
 • Delegiranje in dajanje navodil 
 • Postavljanje prioritet
 • Motiviranje sodelavcev
 • Ciljno vodenje 
 • Mentorstvo v delovnem okolju
 • Coaching za vodje v delovnem procesu 

 

Predavatelj
Irena Vrhovnik

Irena Vrhovnik je učiteljica slovenskega jezika, andragoginja, NLP Praktik, NLP Mojster, NLP Coach (International Neuro-Linguistic Programming Trainers Association) in mednarodni SDI (Strength Deployment Inventory) trener. Leta 2008 je končala TA (Transakcijsko analizo) 101, kjer  študij nadaljuje. Zaključila je enoletno Pedagoško-andragoško izobraževanje za predavatelje višjih šol, na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila.
Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK.
Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 21. 11. 2013.

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20131129 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si