Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Računovodenje za kmetijsko dejavnost

seminar

Program

10.30 začetek
12.30 zaključek

Trajanje: 2 uri

Kotizacija

Dogodek je le za člane GZDBK in je brezplačen.

Dogodek organizira Sekcija računovodskih servisov v sodelovanju s podjetjem Biro Bonus, d. o. o. 

Kdaj: torek, 26. november 2013, ob 10.30
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj seminarja:
S 1. januarjem 2014 bodo določena kmečka gospodinjstva morala začeti z obveznim vodenjem knjigovodstva za davčne namene. Seminar bo zato posvečen kmetijski dejavnosti in novi zakonodaji.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

  • za koga bo veljalo obvezno vodenje knjigovodstva za davčne namene,
  • vrste in način vodenja poslovnih knjig in evidenc,
  • enotni kontni načrt.

 

Predavatelj
Marija Tomc Muc

Predavateljica je direktorica računovodskega servisa Biro BONUS, d. o. o., predsednica odbora sekcije računovodij in preizkušenih računovodij pri Slovenskem inštitutu za revizijo ter članica izvršilnega odbora SRS pri GZDBK. Je aktivni in preizkušeni računovodja ter davčnik. Predava na različnih seminarjih, posvetih in delavnicah.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 22. 11. 2013.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si