Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Javno povabilo: Mentorstvo za mlade

predstavitvena delavnica

Program

13.00 začetek
15.00 zaključek

Trajanje: 2 uri

Kotizacija

Udeležba je brezplačna za vse, prednost pri zasedbi razpoložljivih mest imajo člani GZDBK.

Dogodek soorganiziramo z Javnim skladom RS za razvoj kadrov in štipendije in v sodelovanju z Društvom za kadrovsko dejavnost Dolenjske in Bele krajine.


Kdaj: petek, 22. november 2013, ob 13.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj delavnice:
Informativno-predstavitvena delavnica je namenjena predstavitvi novega  javnega povabila »Mentorstvo za mlade«. Javno povabilo je objavljeno na spletnih straneh sklada.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jih bo MDDSZ namenilo za program, znaša 2.994.000,00 EUR. Javno povabilo za izvajanje mentorstva za mlade je objavljeno na spletni strani Sklada RS za razvoj kadrov in štipendije.

Program »Mentorstvo za mlade« je namenjen k spodbujanju delodajalcev k prenosu znanj na novozaposlene mlade. Mladi lahko pridobivajo praktične delovne izkušnje in konkretne veščine le na delovnem mestu ob pomoči usposobljenega mentorja. Poudarjen je torej medgeneracijski prenos znanj in izkušenj. Program vključuje tudi usposabljanje mentorjev.

Predavatelji 
zaposleni v Javnem skladu RS za razvoj kadrov in štipendije

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK.
Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 19. 11. 2013.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si