Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Davčni obračun in letno poročilo za leto 2013

seminar

Program

12.00 začetek
13.30 odmor
13.50 nadaljevanje
15.20 odmor
15.25 nadaljevanje
16.10 zaključek

Trajanje: 5 pedagoških ur

Kotizacija

Člani GZDBK in GZS:
95 € + DDV (zgodnja prijava 76 € + DDV)

Ostali:
150 € + DDV (zgodnja prijava 120 € + DDV)

Izobraževanje soorganiziramo z Zbornico računovodskih servisov iz GZS.


Kdaj: četrtek, 9. januar 2013, ob 12.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj seminarja:
Pretežni del časa bomo namenili podrobnemu pregledu najpomembnejših pravil za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) ter izpostavili pomembnejše razlike med davčnim obračunom za pravne osebe in davčnim obračunom za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. Na seminarju bomo pa bomo na kratko osvežili tudi izhodišča za pripravo letnega poročila majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov.

Posebej bomo obravnavali novosti, ki jih je za leto 2013 prinesla novela ZDDPO-2J in se nanašajo na obravnavo obresti za posojila, prejeta s strani lastnikov in drugih povezanih oseb. Opozorili bomo na nekatere predvidene spremembe, ki so bile sprejete že v letu 2012  in veljajo od leta 2013 dalje ter vsebinsko pregledali (nove) obrazce za davčni obračun pravnih oseb in obrazce za davčni obračun fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost.

Pregledali bomo tudi novosti, povezane z davčnim obračunom za t. i. normirance, tako pravne kot tudi fizične osebe.

Udeleženci seminarja boste lahko aktivno sodelovali na seminarju s svojimi vprašanji, na primerih iz prakse pa bodo predstavljeni tudi problemi in dileme, ki se pogosto pojavljajo pri opredeljevanju posameznih vrst odhodkov in njihovi davčni obravnavi. Udeležence bomo opozorili tudi na novejša mnenja DURS.

Vljudno vabljeni!

Vsebina


1. Letno poročilo za gospodarske družbe in samostojne podjetnike

2. Obračun davka od dohodkov pravnih oseb 

 • Vsebina predpisanega obrazca za davčni obračun - pregled obrazca po posameznih postavkah in novosti v 2013 za normirance
 • Opredelitev davčne osnove
 • Poslovanje med povezanimi osebami (transferne cene in obresti)
 • Rezervacije, prevrednotenje in odpis terjatev ter druga prevrednotenja
 • Prihodki in izvzem prihodkov iz obdavčitve
 • Odhodki - priznani, delno priznani in nepriznani
 • Davčne olajšave za leto 2013
 • Stopnja davka od leta 2013 dalje
 • Priglasitev normiranih stroškov za leto 2014

3. Obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti - davčni obračun za s.p. in druge zasebnike ter obračun dohodnine za »normirance«

 • Posebnosti pri določanju davčne osnove za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost v primerjavi z davčnim obračunom za pravne osebe
 • Davčni obračun za normirance in priglasitev za leto 2014

 

Seminar je namenjen računovodskim servisom in računovodjem, ki so pripravljajo letno poročila in davčni obračun za pravne osebe in za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.


Predavatelj
Maja Bohorič


Maja Bohorič, univ.dipl.ekon, davčna svetovalka družbe Svilar - Bohorič & partnerji, d. o. o., ki že vrsto let predava in svetuje na davčnem in računovodskem področju.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, postrežbo z napitki med odmorom in potrdila.
Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Za uveljavljanje kotizacije za zgodnjo prijavo, se morate prijaviti in plačati kotizacijo do 24. 12. 2013. Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK.
Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 3. 1. 2014. V nasprotnem primeru zaračunamo kotizacijo v celoti.

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20140109 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si.