Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Splošen in praktičen pregled okoljske zakonodaje

seminar

Program

12.00 začetek
15.00 zaključek

Trajanje: 3 ure

Kotizacija

Člani: 50 + DDV
Ostali: 110 € + DDV

 

Kdaj: sreda, 5. februar 2014, ob 12.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj seminarja:
Seminar je namenjen organizacijam, ki s svojimi dejavnostmi vplivajo na okolje. Poznavanje okoljske zakonodaje in njenih sprememb pomeni prilagajanje dejavnosti v smeri vse večje skrbi za ohranjanje okolja, hkrati pa tudi priložnosti za nove dejavnosti.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

Ali z opravljanjem svoje dejavnosti vplivate na okolje? Vplivate, mogoče, ne veste ... ? Vsak, ki s svojo dejavnostjo vpliva na okolje mora pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, sicer mu grozi kazen v višini 75.000 €. 

Če imate zaposlenih vsaj 10 ljudi ali na leto proizvedete več kot 10 ton odpadkov ali več kot 5 kg nevarnih odpadkov, ste zavezanci za oddajo poročila o odpadkih. Vplivate na okolje in nimate okoljevarstvenega dovoljenja? Sprememba zakona o varstvu okolja posega tudi na to področje. 

Na seminarju bomo govorili o :

  • okoljskih predpisih v Sloveniji
  • vsebini in spremembah Zakona o varstvu okolja
  • vsebini najpomembnejših podzakonskih predpisov
  • okoljevarstvenih dovoljenjih
  • elektronskih evidenčnih listih in poročilih o odpadkih
  • oddaji poročil prek sistema elektronskega vodenja evidenc, ...

Ciljna skupina

Seminar je namenjen organizacijam, ki s svojimi dejavnostmi vplivajo na okolje. Poznavanje okoljske zakonodaje in njenih sprememb pomeni prilagajanje dejavnosti v smeri vse večje skrbi za ohranjanje okolja, hkrati pa tudi priložnosti za nove dejavnosti.

  • odgovorni v organizacijah za ravnanje z okoljem; 
  • ekologi in drugi strokovnjaki za okolje;
  • vsi, ki jih problematika zanima.

 

Predavateljica 
Marjanca Zornik, univ. dipl. kemičarka

Marjanca Zornik

Predavateljica ima za sabo več kot 10 let inšpekcijskega dela na področju varstva okolja. Dolgoletne izkušnje pri svetovanju in izobraževanju s področja varstva okolja. Vodilna presojevalka za sisteme vodenja po ISO 9001, 14001, 50001, EMAS in OHSAS 18001.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila.
Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK.
Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 29. 1. 2014. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo 

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20140205 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Andreja Vidrih, 07 33 22 184, andreja.vidrih@gzdbk.si